Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Alcoholwetvergunning

  Als ondernemer alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig.

 • Omgevingsvergunning / bestemmingsplan

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom kappen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen.

 • Melding openbare ruimte (MOR)

  Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, ongedierte, zwerfvuil, vernielingen. Verloren of gevonden voorwerpen doorgeven.

 • Standplaatsvergunning / collecterooster

  In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Milieustraat, kringloopwinkel en asbest

  Bij de milieustraat in Veldhoven kunt u als particulier afval inleveren dat de gemeente niet huis-aan-huis bij u ophaalt.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Bent u niet aangesloten op het riool? Dan kunt u een rioolaansluiting aanvragen.

 • Evenement: melding of vergunning

  Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

 • Rioolheffing

  Hebt u een woon- of bedrijfsruimte die is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan betaalt u daarvoor rioolheffing.

 • Bomen kappen

  Voor het kappen van een boom binnen de bebouwde kom heeft u geen vergunning nodig, behalve als deze voorkomt op de lijst met beschermde bomen.