Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Werk aan de weg

  Om de kwaliteit van de wegen en de bereikbaarheid van de gemeente optimaal te houden, wordt regelmatig aan de weg gewerkt. Op deze pagina vindt u informatie over werk aan de weg, bereikbaarheid binnen Zeist en de actuele verkeerssituatie.

 • Monument verbouwen

  Zeist heeft rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en gemeentelijke monumentale structuren zoals parken en lanen.

 • Leerlingenvervoer

  Als uw kind gehandicapt is of naar speciaal onderwijs gaat, kan het organiseren van vervoer moeilijk of duur zijn. U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten of van aangepast leerlingenvervoer.

 • Riolering

  De gemeente beheert de aansluiting van het riool vanaf de erfgrens van uw huis tot aan het riool: de gemeente vervangt de afvoerleiding en ontstopt de aansluiting.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning

  Informatie over ondersteuning WMO, hulpvragen, wijkverpleging, langdurige zorg en hulp bij werk en inkomen.

 • Persoonsgebonden budget

  Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u kunt krijgen om zelf zorg, begeleiding, hulp of hulpmiddelen in te kopen.

 • Afvalkalender en RMN-afvalapp

  Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) verzorgt de inzameling van huishoudelijk en bedrijfsafval binnen de gemeente Zeist.

 • Uitbreiding Noordweg 10

  In Zeist is het vrijdagavond koopavond en de warenmarkt is op donderdag en zaterdag in het centrum.

 • Kinderlintje

  Het Zeister kinderlintje is een blijk van waardering voor kinderen die een bijzondere daad hebben verricht.

 • Groenonderhoud

  De gemeente zorgt voor onderhoud aan het openbaar groen. Dit onderhoud bestaat onder andere uit snoeien van bomen en struiken en het vegen van straten.