Zoekresultaat 1 - 10 van 132 resultaten

 • Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie

  Je kunt subsidie aanvragen als je de verontreinigde bodem van je bedrijventerrein wilt saneren. De verontreiniging van het terrein moet dan van vóór 1975 zijn.

 • Spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

  Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland. 

 • Subsidieregeling wonen Zuid-Holland (SRW)

  De voormalige subsidieregelingen Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur, Woonvormen senioren, Vliegende Brigade en Plankosten collectieve wooninitiatieven zijn onderdeel geworden van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland.

 • Campussen, subsidie

  Geef kort aan wat het product of de dienst inhoudt.

 • Bebording, werkzaamheden en bouwen, instemming

  Voor het uitvoeren van werkzaamheden of het maken van bouwwerken die niet onder de Omgevingswet vallen, op of langs provinciale (vaar)wegen, heeft u van ons ontheffing nodig.

 • Wet open overheid (Woo) - informatieverzoek

  Provincies moeten zich aan de informatieplicht houden. Dit staat beschreven in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Iedereen mag een verzoek om informatie bij de provincie indienen.

 • Pacht landbouwgronden, belangstellingsregistratie

  De provincie heeft een groot aantal gronden in eigendom, die jaarlijks worden verpacht. 

 • Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (§ 3.2.3 SRM)

  Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) is een gemeenschappelijk vervoersysteem waarvan een (aantal samenwerkende) gemeente(n) en de provincie opdrachtgever zijn.

 • Buurtbussen (§ 3.1.1 en § 3.1.2 SRM)

  Buurtbusverenigingen kunnen op grond van de paragrafen 6 en 7 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 subsidie aanvragen voor hun oprichting en instandhouding.

 • Platforms Sociale veiligheid (§ 3.3.2 SRM)

  Gemeenten, busvervoerders en vervoerders van personen over water kunnen op grond van paragraaf 9 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 subsidie aanvragen voor activiteiten die leiden tot meer objectieve en subjectieve sociale veiligheid bij het reizen met het openbaar vervoer.