Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Overleg over uw bouwplannen

  Voordat u een vergunning aanvraagt, kunt u uw plan door ons laten toetsen. Zo kijken we of het aan de regels voldoet. Dit heet een vooroverleg.

 • Standplaatsvergunning

  U heeft een standplaatsvergunning nodig als u iets wilt verkopen, aanbieden of aanprijzen op een andere plek dan de weekmarkt. U kunt daarbij bijvoorbeeld gebruik maken van een kraam, tafel of een voertuig. Er zijn 2 soorten standplaatsen. Een vaste standplaats of een standplaats voor een korte periode.

 • Subsidie voor woningisolatie

  Heeft uw huis energielabel D, E, F of G? En is uw inkomen onder 120% van het social minimum? Misschien komt u in aanmerking voor subsidie voor woningisolatie. U kunt deze zelf aanvragen, of het GOUD bespaarteam om hulp vragen.

 • Zonnepanelen

  Wilt u zonnepanelen plaatsen? Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit kunt u controleren in het Omgevingsloket.

 • Openbare laadpaal aanvragen

  Woont u in Westerwolde en heeft u een elektrische auto, maar nog geen laadpaal in de directe omgeving? Vraag dan een laadpaal aan.

 • Meldpunt kwaliteit zorg Wmo en Jeugdwet

  Twijfelt u over de kwaliteit van een zorgaanbieder? Of denkt u dat iemand niet de zorg krijgt die afgesproken is? Of maakt u zich zorgen over de kwaliteit van zorg of vermoed u misbruik van zorggeld? Meld het dan bij ons. 

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Kunt u langdurig niet meer dan 100 meter lopen? Ook niet met een hulpmiddel? En heeft u voor vervoer een auto nodig? Dan kunt u misschien een gehandicaptenparkeerkaart krijgen.

 • WOZ-waarde

  De WOZ-waarde van uw woning of pand vindt u op de aanslag gemeentelijke belastingen. Wij gebruiken de WOZ-waarde onder andere om de hoogte van de onroerende zaakbelasting (OZB) en de rioolheffing te bepalen.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen? Of moet u hierdoor stoppen met uw bedrijf? Wilt u als startende ondernemer met een uitkering een startkapitaal aanvragen? Dan kunt u misschien bijstand voor zelfstandigen krijgen.

 • Inkomsten en veranderingen doorgeven

  Wanneer u inkomsten uit werk / uitkering of andere bron heeft, dan moet u deze gegevens maandelijks aan ons doorgeven. Andere wijzigingen geeft u ook door, zoals verhuizing, stoppen met werken, studie, vakantie, ontvangen erfenis