Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Kwijtschelding van waterschapsbelasting

  Wanneer u niet in staat bent een belastingaanslag te betalen, kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. U vraagt dit aan via de website van SVHW, dit is de organisatie die namens WSHD de belastingen int.

 • Klacht over een medewerker

  Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Voor activiteiten in en rond een waterkering of een watergang heeft u een watervergunning nodig. Soms is een melding maken voldoende.

 • Ontheffing duinovergang

  Duinovergangen behoren tot de voet- en fietspaden en zijn dus niet toegankelijk voor (motor-) voertuigen. Om het strand en de strandpaviljoens met (motor-)voertuigen te kunnen bereiken, vraagt u ontheffing aan.

 • Handhavingsverzoek

  Heeft u een klacht over een aanbesteding, stuur dan een mail naar aanbestedingsklacht@wshd.nl. Wij zorgen voor een snelle en zorgvuldige afhandeling.

 • Melding activiteiten

  Het is belangrijk om activiteiten in of om het water te melden bij het waterschap. Dit kan namelijk invloed hebben op de hoeveelheid water en de waterkwaliteit.

 • Bezwaar maken tegen belastingaanslag

  Als je het niet eens bent met de aanslag voor de waterschapsbelasting, dan kun je bezwaar maken.