Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Incidentele festiviteit voor horecagelegenheden

  Een horeca-inrichting mag een aantal keren per jaar een kennisgeving doen van een incidentele festiviteit.

 • Gehandicapten parkeerplaats

  Inwoners met een lichamelijke beperking kunnen in aanmerking komen voor een parkeerplaats vlakbij de woning of de werklocatie.

 • Klacht indienen of compliment geven

  U dient een klacht in als u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente zorgt voor het hoofdriool en verzorgt aansluiting daarop tot aan eigen terrein. De eigenaar zorgt zelf voor aanleg en onderhoud op eigen terrein.

 • Sociaal Team

  Bij het Sociaal Team kan iedereen terecht met vragen over gezondheid, (mantel)zorg, zelfstandig wonen, werk, dagbesteding, geld, opvoeden en gezinsrelaties.

 • Aangifte overlijden

  Een overlijden geeft u of de uitvaartondernemer aan bij de gemeente waar de overledene is gestorven. U ontvangt een overlijdensakte.

 • Jeugd en gezin

  Ouders en verzorgers zijn eerst verantwoordelijk voor gezond en veilig opgroeien van kinderen. Het Sociaal Team kan ondersteuning en hulp verzorgen.

 • Ja-sticker

  Informatie over weren van ongeadresseerde reclame en huis-aan-huisbladen.

 • Ontheffing openings- en sluitingstijd horeca

  U kunt voor u horecabedrijf een ontheffing sluitingstijd aanvragen buiten de geldende sluitingstijden.

 • Gehandicapten parkeerkaart

  Een gehandicaptenparkeerkaart is persoonlijk. Met deze kaart kan gratis worden geparkeerd op gehandicaptenparkeerplaatsen.