Zoekresultaat 1 - 10 van 6279 resultaten

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag. In verschillende situaties is een VOG nodig. De VOG kan opgevraagd worden bij de gemeente.

 • Bestemmingsplan, wijzigen

  Een aanvraag voor een bouwinitiatief/bouwplan kan in strijd zijn met het bestemmingsplan. De gemeente kan besluiten het bestemmingsplan hiervoor te wijzigingen als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld omdat het plan een positieve ontwikkeling is voor het gebied.

 • Alarm

  Beschrijving van het product ontbreekt.

 • Achternaam kind kiezen

  Een 1e kind krijgt de achternaam van vader of moeder. Dit wordt bepaald door de ouders of de wet. Er bestaan verschillende scenario’s.

 • Oplaadpunten elektrische voertuigen

  In Zutphen en Warnsveld zijn ongeveer 100 openbare laadpalen voor elektrische voertuigen. U kunt zelf een oplaadpaal aanvragen.

 • eHerkenning

  Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Het grote gemak is dat u met eHerkenning bij meerdere organisaties kunt inloggen. Voor het aanvragen van een vergunning, ontheffing of het doen van een melding bij de gemeente gebruikt u eHerkenning.

 • Trouwen of geregistreerd partnerschap sluiten

  Meld uw huwelijk bij de gemeente.

 • Passend onderwijs

  Alle leerlingen verdienen een plek op een school die bij hen past. In de meeste gevallen is dit een reguliere school, maar het kan ook (tijdelijk) het speciaal onderwijs zijn. Passend onderwijs betekent dat elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

 • Overtreding van provincieregels melden

  Bedrijven moeten zich houden aan de Wet milieubeheer. Deze wet zorgt ervoor dat vervuiling van het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen. In de wet staat ook dat de omgeving zoveel mogelijk beschermd moet worden tegen overlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast of stank). Het gaat hierbij om milieu in de betekenis van 'omgeving'. Wanneer iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u de provincie vragen om de regels te handhaven. U dient dan een handhavingsverzoek in.