Zoekresultaat 1 - 10 van 26 resultaten

 • Kamperen, gelegenheid geven tot

  Wilt u gelegenheid geven tot kamperen? Dan heeft u daarvoor meestal een ontheffing of een vergunning nodig. Voor elke vorm van kamperen gelden algemene voorschriften. Daarnaast kan de gemeente ook bijzondere voorschriften geven.

 • Standplaatsvergunning

  Bijvoorbeeld vanaf een tafel, kraam of voertuig? En is die standplaats in de openbare ruimte? Dan hebt u een standplaatsvergunning nodig. Dat geldt niet alleen voor commerciële handel maar ook voor niet-commerciële activiteiten (bijvoorbeeld voor een politieke partij). Tijdelijke standplaatsen Prins...

 • Bodeminformatie

  In het bodeminformatiesysteem staan allerlei plekken waar de bodem verontreinigd kan zijn. Bijvoorbeeld omdat er bedrijven zitten die gevaarlijke stoffen opslaan in tanks. Of omdat zulke bedrijven er vroeger zaten. De gemeente doet zelf ook veel onderzoek naar de bodemkwaliteit. De resultaten...

 • Parkeeroverlast

  Bijvoorbeeld: er wordt op de stoep geparkeerd, verzoeken voor een blauwe zone in de straat of het instellen van een parkeerverbod. Hieronder staan een aantal onderwerpen waar regelmatig meldingen over binnen komen. Voordat u over één van deze onderwerpen een melding of aanvraag doet, vragen wij u...

 • Subsidie Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2024

  ‘Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties’ (HEMO) is er om maatschappelijke organisaties eenmalig te helpen. De subsidie is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die door de gestegen energiekosten in 2023 hun activiteiten niet meer of onvoldoende kunnen uitvoeren. De subsidieregeling is...

 • Subsidie versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in post coronatijd

  'Versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in post coronatijd 2023-2024' is een subsidieregeling om de lokale culturele sector na de coronatijd eenmalig te helpen. De subsidie is bedoeld voor activiteiten of projecten voor het versterken en vernieuwen van deze sector. De subsidieregeling...

 • Omgevingswet

  Onze leefomgeving is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven en gaat over bijvoorbeeld bouwen, verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed.

 • Omgevingsvergunning voor aanlegactiviteit

  Dan hebt u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit nodig. In het omgevingsplan staat of voor een bepaald gebied een vergunning voor een aanlegactiviteit verplicht is.

 • Evenementenvergunning

  Wilt u een activiteit organiseren die voor publiek toegankelijk is? Denk bijvoorbeeld aan een sportactiviteit, een straatfeest, een optocht of een muziekvoorstelling of misschien wel iets heel anders. Dan kan het zijn dat u een evenementenvergunning nodig heeft. Lees dus eerst goed de informatie op...

 • Subsidie sport en bewegen

  Sporten en bewegen is leuk en gezond en leert mensen om positief en met respect met elkaar om te gaan. In Hengelo worden de sportactiviteiten voor een groot deel georganiseerd door de verschillende sportverenigingen. Sportverenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor...