Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Grond kopen, huren of pachten

  Er kan grond van de gemeente gekocht, gepacht of gehuurd worden. Hieraan zijn voorwaarden en regels verbonden.

 • Kwijtschelding van belastingen en heffingen

  Inwoners met inkomen op bijstandsniveau komen mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van heffingen en belastingen.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij in de BRP. Verschillende organisaties kunnen deze gegevens ontvangen. Er kan gevraagd worden om geheimhouding.

 • Informatie opvragen (Woo-verzoek)

  Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Wob-verzoek indienen.

 • Subsidie voor professionele organisaties

  Prestatiesubsidie is een subsidie voor professionele organisaties/instellingen werkzaam op het terrein van maatschappelijk welzijn.

 • Subsidie voor vrijwilligersorganisaties

  Het zwaartepunt van de subsidieverlening ligt vanaf 2017 bij het op gang brengen van nieuwe initiatieven.

 • Omgevingsplan bekijken

  Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken op het gemeentehuis.

 • Klacht indienen

  Er kan een klacht ingediend worden tegen (een medewerker van) de gemeente. De gemeente reageert hier vervolgens op.

 • Tractoren met huifkarren en aanhangwagens

  Er mogen geen personen in een huifkar die achter een tractor hangt vervoerd worden. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend.

 • Inzien (oude) bouwdossiers

  Bouwdossiers (archief) zijn openbaar. Deze dossiers kunt u via deze pagina opvragen.