Zoekresultaat 1 - 10 van 44 resultaten

 • Woning splitsen

  Een splitsingsvergunning is alleen nodig in de volgende situaties: Voor huurwoningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens € 879,66 (prijspeil 2024) Voor koopwoningen tot het maximale aankoopbedrag om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie te krijgen (€ 435.000,- prijspeil 2024) Binnen een jaar van afgifte van de vergunning moet er gebruik van worden gemaakt. Zie verder de link naar paragraaf 3.2 van de huisvestingsverordening.Aanvraag splitsingsvergunning U kunt een splitsingsvergunning aanvragen met uw DigiD en per brief. Per DigiD Vraag een splitsingsvergunning aan Per brief Het college van Burgemeester & Wethouders Ter attentie van afdeling Wonen, team Ruimte en Economie Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht Zet in de brief Welk gebouw u wilt splitsen Om hoeveel wooneenheden het gaat Waarom u de woning wilt splitsen Bij de aanvraag voegt u deze stukken toe Splitsingsplan dat voldoet aan de vereisten van artikel 106 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en bijbehorend besluit betreffende splitsing in appartementsrechten Een taxatierapport van het gebouw (of de gebouwen) en de afzonderlijke woonruimte bestemde gedeelten van het gebouw De verleende omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning(en) Mogelijk heeft u ook een omgevingsvergunning nodig Houd er rekening mee dat voor eventuele verbouwactiviteiten een vergunning nodig kan zijn. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de gemeente via omgevingszaken@derondevenen.nl. Vragen over de splitsingsvergunning kunt u stellen via email: wonen@derondevenen.nl.

 • Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort aanvragen of verlengen

  U gebruikt een paspoort om te laten zien wie u bent. Met dit paspoort kunt u ook naar het buitenland reizen. Het vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort is in alle landen geldig, behalve in uw land van herkomst. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig. Kinderen hebben een eigen paspoort nodig. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich in Nederland kunnen identificeren. Een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning.

 • Collectieve zorgverzekering aanvragen

  U kunt in het najaar van 2024 weer een collectieve zorgverzekering aanvragen. Uw voordeel Gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering. Voordeel op brillen/lezen, fysiotherapie, tandarts en de eigen bijdragen Wmo. Zorg en Zekerheid accepteert iedereen, zonder medische keuring. In deze video leggen we uit wat de collectieve zorgverzekering is.  

 • Goud in je wijk

  Om inwoners te helpen met ideeën om de buurt mooier, leuker en levendiger te maken is Goud in je wijk gestart. Het team van Goud in je wijk bestaat uit inwoners en medewerkers van de gemeente. Samen hebben zij een groot netwerk. Waardoor het makkelijker is om buurtinitiatieven te helpen. Ook kan Goud in je wijk initiatieven met geld ondersteunen. Daarvoor moet het plan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze staan hieronder.  Wat zijn voorbeelden van ideeën om de buurt mooier, leuker en levendiger te maken?  Denk aan de volgende initiatieven: De adoptie van een groenstrook Het opknappen van een speeltuin Het opruimen van zwerfafval De bouw van een jeugdhonk Het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen

 • Losse standplaats (kraam)

  Het is niet toegestaan om een stand langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan. Als u een vaste standplaats op de (jaar)markt, evenementen of snuffelmarkt wilt, kijkt u bij Marktstandplaats. Vraag een standplaatsvergunning aan

 • Woningen samenvoegen

  Een samenvoegingsvergunning is alleen nodig in de volgende situaties: Voor woningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens van € 8798,66 (Prijspeil 2024). Voor koopwoningen tot het maximale aankoopbedrag om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie te krijgen (€ 435.000,- prijspeil 2024). Binnen een jaar van de samenvoegingsvergunning moet u er gebruik van maken. Kijk voor meer informatie in paragraaf 3.1 van de huisvestingsverordening Samenvoegingsvergunning U kunt een splitsingsvergunning aanvragen per brief. Het college van Burgemeester & WethoudersTer attentie van afdeling Wonen, team Ruimte en Economie Croonstadtlaan 1113641 AL Mijdrecht Bij de aanvraag doet u de volgende informatie en bewijsstukken:  Naam en adres van de eigenaar of diens gemachtigde Gegevens over de huidige situatie: o adres van de woonruimte waarop de aanvraag betrekking heeft o huur- of koopprijs (in de vorm van een taxatierapport) o aantal kamers o woonoppervlak o woonlaag o staat van onderhoud Gegevens over de beoogde situatie: o staat van onderhoud o bestemming o bouwkundige tekeningen voor de toetsing bouwbesluit en brandweer. Geef hier onder andere op aan: de splitsingsgegevens, de brandveiligheidseisen en brandcompartimentering. Gegevens bij voorgenomen samenvoeging: verwachte huur- of koopprijs naam van de toekomstige bewoner(s) omvang van het huishouden van de toekomstige bewoners schriftelijke verklaring van toestemming van de verhuurder Mogelijk heeft u ook een omgevingsvergunning nodig Houd er rekening mee dat voor eventuele verbouwactiviteiten een vergunning nodig kan zijn. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de gemeente via omgevingszaken@derondevenen.nl. Vragen over de samenvoegingsvergunning kunt u stellen via email: wonen@derondevenen.nl.

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor bijvoorbeeld een nieuwe baan. Dat betekent: U heeft geen strafblad. U heeft wel een strafblad. Maar wat daarop staat, is niet belangrijk voor het doel van uw aanvraag. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u: een visum of werkvergunning aanvraagt als vrijwilliger gaat werken lid wilt worden van een schietvereniging Nu een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen met uw DigiD Nu een afspraak maken bij de gemeente

 • Begraafplaats

  De gemeente geeft graven en nissen uit op de gemeentelijke begraafplaatsen. Iedereen kan een plekje huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf of op een nis voor een urn. Die rechten gelden voor een periode van minimaal 10 jaar in het geval van een algemeen graf, een urnengraf of een urnennis en minimaal 20 jaar in het geval van een particulier graf. Verlengen, overschrijven of beëindigen van de grafrechten Als rechthebbende kunt u de grafrechten verlengen als de termijn van een graf of nis verloopt. U kunt er ook voor kiezen om aan het eind van de termijn de grafrechten te beëindigen. Ook het eerder beëindigen van grafrechten is mogelijk. De rechten op een graf kunnen met toestemming van de rechthebbende worden overgeschreven op een andere nabestaande. En als de rechthebbende is overleden moeten de rechten binnen 1 jaar na het overlijden worden overgeschreven. Voor het verlengen of het beëindigen gebruikt u 1 van deze formulieren:Verlengen of beëindigen van grafrechten Vraag een verlenging of beëindiging van grafrechten aan Overschrijven van grafrechten Voor het overschrijven van de rechten gebruikt u onderstaand formulier: Vraag een overschrijving van grafrechten aan Einde grafrechten Een algemeen graf wordt uitgegeven voor een periode van 10 jaar. Die periode kan niet worden verlengd. Via onderstaand formulier kunt u aangeven wat uw wensen zijn met betrekking tot de stoffelijke resten en de eventuele grafbedekking. Wensen na beëindiging algemeen graf Adressen Begraafplaatsen De gemeente De Ronde Venen beheert drie begraafplaatsen. De adressen van deze begraafplaatsen zijn: Geinhoff algemene begraafplaats aan de Bijdorplaan naast huisnummer 3 in Abcoude Rusthoff algemene begraafplaats aan de Rijksstraatweg tussen 85a en 87 in Baambrugge Vrederust algemene begraafplaats aan de Ringdijk 4 in Wilnis Openingstijden De begraafplaatsen in Abcoude en Baambrugge zijn dagelijks toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. De openingstijden van de begraafplaats in Wilnis zijn: van 1 maart tot 1 november: 8.00 - 20.00 uur van 1 november tot 1 maart: 8.00 - 18.00 uur Bereikbaarheid Bij de algemene begraafplaats in Abcoude en Wilnis is een parkeerterrein aanwezig. In Baambrugge is geen parkeerplaats aanwezig. Daar mag u in de berm parkeren. Het is niet toegestaan om met gemotoriseerd verkeer de begraafplaatsen op te rijden. Met het openbaar vervoer zijn de begraafplaatsen te bereiken met de buslijnen van Keolis. De begraafplaats in Wilnis is bereikbaar met de lijnen: 121, 123, 526. Abcoude en Baambrugge met de lijn 120.

 • Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

  Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. Als u kinderen onder de 18 heeft, dan verliezen zij de Nederlandse nationaliteit automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren. U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Daarnaast kan de overheid uw Nederlandse nationaliteit intrekken, ook als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld: als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld

 • Financiering en subsidie

  Subsidie Er zijn verschillende subsidies voor het onderhouden of restaureren van een monument. Gemeentelijke subsidie Voor een gemeentelijk monument kunt u 25% van de subsidiabele instandhoudingskosten vergoed krijgen, met een maximum van €6.500. Voor een beeldbepalend pand kunt u 25% van de subsidiabele instandhoudingskosten vergoed krijgen, met een maximum van €3.000. Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden De Ronde Venen 2024 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl) Subsidieverordening duurzaam benutten gemeentelijke monumenten De ronde Venen 2024 Vraag subsidie aan voor gemeentelijke monumenten Woonhuissubsidie Als eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie kunt u jaarlijks woonhuissubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor kosten die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van uw huis. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor werkzaamheden zoals schilderwerk, herstellen van goten, regenpijpen, dak, voegen, kozijnen of de fundering. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) De rijksoverheid verleent SIM-subsidie aan eigenaren van rijksmonumenten die van oorsprong geen woonfunctie hebben zoals boerderijen, kerken, fabrieken en molens. Met deze subsidie financiert u een gedeelte van het onderhoud van uw monument. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een instandhoudingsplan, over een periode van 6 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Herbestemmingssubsidie Gaat u uw monument een nieuwe bestemming of nevenbestemming geven? Kijk dan of u gebruik kunt maken van landelijke subsidies voor haalbaarheidsonderzoek en voor het wind- en waterdicht maken van het pand. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Provinciale en overige rijkssubsidies Provincie Utrecht heeft verschillende subsidieregelingen voor Cultuur en Erfgoed. De actuele regelingen zijn te raadplegen op de website van de Provincie Utrecht.  DUMAVA regeling De rijksoverheid verleent subsidie aan eigenaren van rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben en die zich bezig houden met verduurzamen. De nieuwe subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is mogelijk interessant voor u. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  Financiering Er zijn verschillende leningen voor het kopen, onderhouden of restaureren van een monument.  Bij het Nationaal Restauratiefonds kunt u een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen. Dit is een lening met een lage rente. De lening gebruikt u voor restauratie, verduurzaming en/of herbestemming. De kosten van gemeentelijke monumenten kunt u niet aftrekken van de belasting. Wilt u de gebruiksmogelijkheden van uw rijksmonumentale kerk verruimen? Dan kunt u mogelijk een Kerken Nevenfunctie-Lening aanvragen. Ook dit is een lening met een lage rente. De lening gebruikt u voor verduurzaming, herbestemming of het verruimen van het gebruik van het kerkgebouw.  Bezit u een rijksmonument? Dan is het vaak wel mogelijk de onderhoudskosten voor uw monument af te trekken van de belasting. U kunt ook financiële ondersteuning krijgen via een Restauratiefonds-hypotheek. Dit is voor eigenaren van een woonhuis of boerderij. De boerderij wordt dan niet voor een boerenbedrijf gebruikt. Kijk voor meer informatie over de Cultuurfonds-hypotheek, de Restauratiefonds-hypotheek, de Monumenten-hypotheek en de lening voor energiebesparend restaureren op de website van het Nationaal Restauratiefonds. U kunt bij vragen direct contact opnemen met het Nationaal Restauratiefonds via 088-253 9000.