Zoekresultaat 1 - 10 van 150 resultaten

 • Bomen kappen

  Reden om een vergunning aan te vragen:de boom is een gevaar voor de omgeving de boom veroorzaakt schade de boom dreigt schade te veroorzaken aan de...

 • Vrijwilligerswerk

  Vrijwilligerswerk is werk waar u geen geld voor krijgt. Als u tijd over heeft en graag anderen helpt, kunt u vrijwilligerswerk doen. De gemeente on...

 • Fit en Fun regeling

  Krijgt u al een maandelijkse bijstandsuitkering? Ieder jaar in januari bekijken wij wie met een bijstandsuitkering in aanmerking komt voor de tegem...

 • Rijbewijs aanvragen

  Met een rijbewijs laat u zien dat u een motorvoertuig mag besturen. Ieder voertuig heeft een eigen rijbewijscategorie. Op uw rijbewijs staat voor w...

 • Paspoort of identiteitskaart aanvragen

  U gebruikt een paspoort of identiteitskaart om te laten zien wie u bent. Dat moet u doen als u naar het buitenland wilt reizen of als u naar de dok...

 • Verblijfsvergunning aanvragen

  Als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven, dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u hier wilt werken of studeren....

 • Auto wegslepen bij fout parkeren

  Uw auto slepen we weg als u:geparkeerd staat op een plek waar werkzaamheden zijn u staat onbevoegd op een gehandicaptenparkeerplaats op de openbare...

 • Uittreksel geboorte, overlijden, huwelijk en echtscheiding

  De gemeente schrijft belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven op in een officieel document. Dit heet een akte. Belangrijke gebeurtenissen zijn...

 • Inschrijven in Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en Burgerservicenummer (BSN)

  Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN). U hoeft het nummer niet aan te vragen. Als u staat ingeschreven bij een Ned...

 • Subsidie voor de AED (defibrillator)

  De gemeente verstrekt subsidie voor het verbeteren van de beschikbaarheid van AED’s in de stad. Als u een AED heeft, kunt u deze beschikbaar ...