Zoekresultaat 1 - 10 van 25 resultaten

 • Rijbewijs via de gemeente

  U kunt op 2 manieren een rijbewijs bij de gemeente aanvragen. Online of via een afspraak aan de balie.

 • Huisvuilpas aanvragen

  U hebt een huisvuilpas nodig voor het openen van de ondergrondse container in uw buurt. U ontvangt 1 huisvuilpas per adres. De huisvuilpas hoort bij uw woning. Is uw huisvuilpas kapot of kwijt? Of is er geen huisvuilpas in uw nieuwe woning? Dan kunt u een nieuwe huisvuilpas aanvragen. U maakt hiervoor een afspraak. Lees hier ook wat u moet doen bij verhuizing of overlijden.

 • Subsidie afkoppelen hemelwaterafvoer

  Inwoners en bedrijven kunnen geld ontvangen voor het afkoppelen van riolering als het gaat om hemelwater. Daarmee komt schoon regenwater niet meer in het riool. Het wordt zo direct afgevoerd naar bijvoorbeeld de bodem of een sloot.

 • Regels en Verordeningen

  Alle Algemeen Verbindende Voorschriften worden gepubliceerd op de website overheid.nl.

 • Rijbewijs online via RDW

  U kunt uw rijbewijs online via RDW (Rijksdienst Wegverkeer) verlengen of een categorie uitbreiden. U haalt het nieuwe rijbewijs al na 2 werkdagen op bij de gemeente. De aanvraag loopt via de website van RDW. U ontvangt een mail van de RDW als uw rijbewijs klaarligt.

 • Leerplicht

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig.

 • Vergunning voor bomen kappen

  Als u een boom wilt kappen op eigen terrein heeft u geen kapvergunning nodig. Dit geldt niet voor monumentale, beeldbepalende en bijzondere bomen die op de bomenlijst staan of op het overzicht monumentale bomen. Het is bij de eigenaren bekend als zo'n boom is opgenomen op één van deze lijsten.

 • Activiteiten zwembad

  Activiteiten zwembad

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart bij de gemeente aanvragen. Met een gehandicaptenparkeerkaart parkeert u op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U houdt zich wel aan de lokale parkeerregels.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse extra uitkering voor mensen die al lange tijd van een laag inkomen leven. Hiermee kunt u spullen kopen, die u van een laag inkomen moeilijk kunt betalen. Zoals een wasmachine of koelkast. U hoeft niet te laten zien waaraan u het uitgeeft. En het bedrag wordt niet van uw uitkering afgetrokken. U betaalt hier geen belasting over en het heeft ook geen invloed op toeslagen.