Zoekresultaat 1 - 10 van 57 resultaten

 • Verhuizing van of naar het buitenland doorgeven

  Verhuist u naar het buitenland? Geef dit dan 5 dagen voor uw vertrek aan ons door Woont u nu in het buitenland, maar komt u voor een periode van langer dan 4 maanden in onze gemeente wonen? Dan maakt u telefonisch een afspraak voor het inschrijven.

 • Omgevingsvergunning of objectvergunning

  Als u wilt gaan bouwen of verbouwen krijgt u te maken met de omgevingsvergunning of met een objectvergunning. Wanneer is die nodig? En hoe verloopt een aanvraag?

 • Inburgeren

  Als u een verblijfsvergunning heeft, moet u inburgeren. Dat staat in de wet. Bovendien helpt inburgeren u om u snel thuis te voelen in Rheden.

 • Participatie

  Over het overkoepelende Masterplan Welkom Veluwezoom hebben wij 2 keer per jaar overleg met de zogenaamde Gebiedstafel. Hierin zitten vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties.

 • Koning Willem-Alexanderplein

  Wij willen het plantsoen van het Koning Willem-Alexanderplein gebruiken om ruimte te creëren voor het opvangen van regenwater en tegelijkertijd een groenere omgeving en een buurtspeelplaats realiseren.

 • Subsidie toerisme en recreatie

  Organiseert u een activiteit in deze gemeente met als doel bezoekers van buiten naar de gemeente Rheden te trekken? Dan komt uw activiteit misschien in aanmerking voor een subsidie Toerisme en Recreatie.

 • Cultuurhistorisch erfgoed

  Aandacht voor het rijke culturele verleden en erfgoed in de gemeente. Monumenten(zorg) en archeologie.

 • Collectevergunning

  Als u goederen of geld inzamelt voor een goed doel, heeft u daarvoor een collectevergunning nodig.

 • Isolatiesubsidie

  Samen met het bedrijf Winst uit je Woning organiseren we weer een isolatiecampagne voor woningeigenaren met een laag inkomen. Medio mei ontvangt een geselecteerde groep woningeigenaren een brief met daarin een aanbod om één of meer isolatiemaatregelen uit te laten voeren.

 • Belevingsroutes

  Om het Nationaal park Veluwezoom te ontlasten en de dag gasten meer te bieden zijn er routes ontwikkeld. Deze routes zijn samen met ondernemers van het toeristisch platform en inwoners tot stand gekomen.