Zoekresultaat 1 - 10 van 57 resultaten

 • Carins voor zorg, jeugd en werk

  nav titel aangepast In de gemeente Smallingerland is Carins de plek voor iedereen die informatie, hulp of ondersteuning zoekt bij opvoeden en opgroeien, zorg, wonen en welzijn, inkomensvragen en schuldproblematiek, meedoen en jezelf kunnen redden in de maatschappij. Carins helpt jou op weg als het je zelf even niet lukt. Carins Handig om te weten Sinds 1 januari 2019 zijn de gebiedsteams van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Wmo-loket en het Ping-loket samen één nieuwe organisatie met een eigen website: Carins. Het telefoonnummer: 088 50 65 400. Ping spreekuur Kunt u moeilijk rondkomen of heeft u geldzorgen? Bijvoorbeeld omdat u uw baan bent kwijtgeraakt? Of omdat u bent gescheiden? Dan kunnen de medewerkers van Carins helpen. Bijvoorbeeld met het beheren van uw geld. De spreekuren zijn in het gemeentehuis. U bent altijd welkom van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. U hoeft geen afspraak te maken. Minimagids Smallingerland wil bureaucratische drempels zo veel mogelijk wegnemen en inwoners actief informeren, zodat zij de toeslagen en kwijtscheldingen van lokale heffingen niet mislopen. Jaarlijks verschijnt er een minimagids (pdf) waarin alle regelingen op een rij zijn gezet.  Samenwijzer Een online catalogus vol informatie over: Zorg en gezondheid  Wonen en huishouden  Woonomgeving en vervoer  Geldzaken  Actief zijn en meedoen  Werk

 • Leges en tarieven

  De leges zijn de kosten die u als inwoner of ondernemer moet betalen als u een dienst of product van de gemeente afneemt. Bijvoorbeeld als u uw paspoort of rijbewijs moet vernieuwen, maar ook als u een aanvraag voor een bouw- of omgevingsvergunning doet.  Waarom heffen we leges? Het is gebruikelijk dat de degene die de dienst of het product afneemt, de kosten (leges) daarvoor geheel of voor een deel zelf betaalt. Zo zorgen we ervoor dat niet alle inwoners meebetalen aan diensten waar een aantal mensen gebruik van maken.  Hoogte van de leges De hoogte van de leges wordt voor een deel landelijk en voor een deel door de gemeente zelf bepaald. De leges verschillen per aanvraag. De hoogte van deze kosten wordt aan het einde van elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Moet u betalen voor een product of dienst? Dan staat dat vermeld bij het product of de dienst. Meestal betaalt u op het moment van de aanvraag. Legesverordening In de legesverordening staat wat de tarieven per dienst zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten die verbonden zijn aan het leveren van de specifieke diensten.  Meer informatie en contact Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de leges? Neem dan contact op met de gemeente. Dat kan via ons contactformulier of door te bellen naar 0512 58 12 34. 

 • Parkeerplaats voor gehandicapten aanvragen

  Vraag een gehandicaptenparkeerplaats aan als u geen eigen parkeerplek bij uw woning heeft en minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen. U moet eerst een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voordat u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats.  Aanvragen parkeerplaats Voorwaarden U heeft een gehandicaptenparkeerkaart die nog minimaal 6 maanden geldig is. U moet in het bezit zijn van een auto en het kenteken moet op uw naam of die van uw huisgenoot staan. U heeft geen eigen parkeerruimte bij uw woning, zoals een garage of oprit. In de directe omgeving van uw woning is geen openbare parkeerruimte beschikbaar. Kosten De kosten van aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats zijn voor eigen rekening. De richtprijs hiervoor is € 370,-. Na aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken krijgt u een situatieschets met prijsopgave. De kosten van de aanleg zijn eenmalig. 

 • Adviesraad Sociaal Domein

  Sinds 1 januari 2022 zijn de WMO Adviesraad en de Cliëntenraad Smallingerland samen verder gegaan als een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Smallingerland, afgekort ASD Smallingerland. Wat is de Adviesraad Sociaal Domein Smallingerland Deze nieuwe Adviesraad heeft als taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over (komend) beleid op het gebied van WMO, Jeugdzorg en Participatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over keuzes die de gemeente moet maken voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben en ook over hoe we omgaan met mantelzorgers en armoedebestrijding. Maar ook over onze jeugd en het welzijn van inwoners. Uitgangspunt bij onze adviezen zijn altijd onze inwoners, met daarbij speciale aandacht voor (mogelijk) kwetsbare burgers. Wie zijn wij en wat doen we Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, vergaderen we zo’n tien maal per jaar. Daarnaast vergaderen we regelmatig in de werkgroepen. Dit is dan op het gebied van de WMO, Jeugd of Participatie. Elke werkgroep heeft onder andere zijn eigen ervaringsdeskundigen op een bepaald (sub)gebied. Samenstelling Adviesraad De Adviesraad heeft een Dagelijks Bestuur bestaande uit vier personen, die tevens lid zijn van de Adviesraad. Het Dagelijks Bestuur heeft periodiek een persoonlijk gesprek met de wethouder over onderwerpen die spelen en om hem/haar te spreken over het vervolg op door ons aangedragen adviezen. Daarnaast is er tijdens de gezamenlijke plenaire vergadering altijd een ambtenaar vanuit de gemeente aanwezig om ons te informeren. Deze persoon is tevens onze contactpersoon wanneer wij vragen hebben over bepaalde zaken. Adviezen De werkgroepen bereiden adviezen voor die vervolgens met de hele Adviesraad worden besproken en vastgesteld. Deze adviezen kunnen zijn naar aanleiding van een op te stellen beleidsplan, de zogeheten gevraagde adviezen. Deze adviezen gaan vervolgens ook naar de gemeenteraad als zij een besluit over een voorstel moeten gaan nemen. Maar de werkgroepen kunnen ook zelf adviezen aandragen als zij constateren dat er behoefte is om het college van burgemeester en wethouders te wijzen op zaken die aandacht nodig zouden kunnen hebben, ter bevordering van het welzijn van onze inwoners. Het gaat hierbij om algemene adviezen. De Adviesraad is er niet om individuele gevallen onder de aandacht te brengen. Hiervoor heeft de gemeente een Ombudsvrouw aangesteld. Maar we horen het wel graag als er iets speelt. Mocht het vaker voorkomen, dan kunnen we vragen of er inderdaad iets is wat aandacht nodig heeft en of er dan een structurele oplossing te vinden is. Tijdig betrokken Op deze wijze probeert de ASD Smallingerland op tijd betrokken te worden bij nieuw of aan te passen beleid, dat soms vanuit de gemeente komt en soms vanuit de rijksoverheid wordt opgelegd. Wij proberen om bij een op te stellen beleidsvoorstel of verordening zo vroeg mogelijk betrokken te worden. Hiermee is het onze opdracht om mee te denken over beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor onze inwoners, met name voor de kwetsbare groepen.  Waar vanuit het college vaak wordt uitgegaan van de wettelijke, financiële en juridische kant van toekomstige plannen, heeft de ASD Smallingerland als doelstelling juist de menselijke kant erbij te betrekken om zo beter maatwerk voor onze inwoners te bereiken in de nieuwe beleidsplannen en verordeningen. Contact U kunt de Adviesraad Sociaal Domein Smallingerland per mail bereiken via onze ambtelijk secretaris.

 • Minimaregelingen

  Minimaregelingen is een verzamelnaam voor regelingen voor mensen met een laag inkomen. Denk hierbij aan de bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag, AV Frieso zorgverzekering, kindregeling en het Sportfonds Smallingerland. Deze regelingen kunnen een aantal kosten voor u vergoeden. Dit kan wanneer uw (gezins)inkomen en vermogen lager is dan de normen (regels) die hiervoor zijn afgesproken.  Budgetgids Meer informatie over de normen en vermogensgrenzen vindt u in de Budgetgids. Download Budgetgids Kijk waar u recht op hebt Er zijn in Nederland en binnen de gemeente Smallingerland veel regelingen en toeslagen, maar hoe weet u nu waar u recht op hebt?  Op de website datgeldtvoormij.nl kunt u bekijken welke toeslagen en/of regelingen u aan kunt vragen. Meer informatie vindt bij Hulp bij financiële vragen. Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is er als u bijzondere noodzakelijke kosten heeft die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed kunt krijgen. Bijvoorbeeld advocaatkosten, kosten bewindvoering of bijzondere reiskosten.  Ook als uw inkomen hoger is dan 115% van de bijstandsnorm die voor u geldt, kunt u misschien in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) bijzondere bijstand. Lever de aanvraag in vóórdat u de kosten gaat maken. Wij kijken graag samen met u of de kosten (deels) vergoed kunnen worden. Aanvragen bijzonder bijstand U kunt de bijzondere bijstand digitaal of schriftelijk aanvragen. Digitaal aanvragen bijzondere bijstand  Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier (pdf 159kB). U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Individuele inkomenstoeslag (IKT) Had u de afgelopen drie jaar gemiddeld een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm? En bent u en uw partner tussen de 21 en pensioengerechtigde leeftijd? Dan kunt u één keer per 12 maanden een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Deze toeslag mag u overal voor gebruiken. U wordt niet gekort op uw uitkering en de toeslag wordt niet gezien als inkomen.  Let op: Ontving u in de afgelopen 3 jaar studiefinanciering, dan komt u niet voor deze regeling in aanmerking. Hoogte individuele inkomenstoeslag Alleenstaande € 375 Alleenstaande ouder € 375 Gehuwden / samenwonenden € 450 Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden en heeft u geen bericht van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op. Aanvragen U kunt de Individuele inkomenstoeslag (IKT) digitaal en schriftelijk aanvragen: Digitale aanvraag IKT Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier (pdf 116kB). U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Individuele studietoeslag Als u studeert en door een beperking niet kunt bijverdienen, dan kunt u een individuele studietoeslag krijgen. Het bedrag is afhankelijk van uw leeftijd.  Voorwaarden Om een individuele studietoeslag te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U volgt een opleiding waarvoor u studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangt; U heeft een medische beperking waardoor u naast uw studie niet kunt werken; U heeft geen recht op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong-uitkering).   Leeftijd Bedrag 21 jaar en ouder € 352,80 20 jaar € 282,23 19 jaar € 211,67 18 jaar € 176,40 17 jaar € 139,35 16 jaar € 121,71 15 jaar € 105,84 Wat verder belangrijk is Als wij niet genoeg gegevens hebben om te kunnen beslissen of u naast uw studie niet kunt werken door een blijvende beperking, zullen wij een medisch advies opvragen. Hierover nemen wij contact met u op. We kijken alleen naar uw eigen situatie. Als u een partner heeft, dan kijken wij niet naar het (eventuele) inkomen van uw partner. U ontvangt studietoeslag zolang u voldoet aan de voorwaarden.  Een stagevergoeding tot € 211,67 per maand heeft geen invloed op uw studietoeslag. Ontvangt u meer dan € 211,67 per maand stagevergoeding? Dan halen wij het meerdere van uw studietoeslag af.   Als uw situatie wijzigt, bijvoorbeeld wanneer u geslaagd bent of stopt met de studie, vragen wij u dit direct aan ons door te geven. Zo voorkomt u dat u de toeslag moet terugbetalen. Individuele studietoeslag aanvragen Individuele studietoeslag aanvragen Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier. U kunt het formulier printen of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB DRACHTEN. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. AV Frieso zorgverzekering Heeft u een laag inkomen en wilt u toch een uitgebreide zorgverzekering? Maak dan gebruik van de AV Frieso Compleet zorgverzekering van de Friesland Zorgverzekeraar. Deze collectieve verzekering is vooral geschikt als u veel zorgkosten heeft. Heeft u weinig zorgkosten, dan is een andere verzekering misschien beter. U kunt alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken op datgeldtvoormij.nl. Voorwaarden U kunt de AV Frieso Compleet verzekering afsluiten als: Uw inkomen lager is dan 115% van de bijstandsnorm; Uw vermogen lager is dan de vermogensgrens; U geen achterstand heeft in de betaling van uw maandelijkse zorgpremie; U al verzekerd bent bij De Friesland Zorgverzekeraar. Overstappen naar De Friesland Wanneer u wel een AV Frieso wilt afsluiten maar nog bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent dan moet u eerst overstappen naar De Friesland Zorgverzekeraar. Overstappen of een aanvullende zorgverzekering afsluiten kan tot 1 februari van het nieuwe jaar. Dit kan wanneer u voor 31 december uw oude zorgverzekering opzegt. Wanneer u overstapt voor 31 december dan zegt de nieuwe zorgverzekering automatisch de oude zorgverzekering op.  Goed verzekerd Dankzij een bijdrage van de gemeente en een korting van De Friesland Zorgverzekeraar bent u goed verzekerd. Naast de basisverzekering krijgt u bijvoorbeeld een vergoeding voor: Eigen bijdrage Wmo;  Tandartskosten vanaf 18 jaar; Orthodontie tot 18 jaar; Fysiotherapie; Vergoeding voor een bril. Maandelijkse premie, medische keuring en eigen risico In 2024 is de maandelijkse premie voor de AV Frieso € 167,65 per maand. Er is geen medische keuring nodig om deze verzekering af te sluiten. U kunt het eigen risico in termijnen betalen.  Meer informatie vindt u op de website van zorgverzekeraar De Friesland.  Aanvragen AV Frieso Compleet aanvragen Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier. U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij bijvoorbeeld Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt een afspraak maken aan de balie van de bibliotheek op het Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Energietoeslag 2023 aanvragen De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2023. U kunt de energietoeslag digitaal aanvragen. Dit kan tot en met 31 augustus 2024. Hoe u dat kunt doen leest u op deze pagina. Voorwaarden Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om de Energietoeslag 2023 te kunnen ontvangen. Ook leest u aan wie wij de energietoeslag 2023 automatisch hebben uitbetaald. Wanneer komt u in aanmerking voor energietoeslag? U woont in de gemeente Smallingerland; U woont in een zelfstandige ruimte; U bent de hoofdbewoner; U bent 21 jaar of ouder; Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm (zie tabel hieronder); U vermogen is niet hoger dan de vermogensvrijlating (zie tabel hieronder); Niemand anders in uw huishouden heeft de energietoeslag gekregen. U heeft geen recht op Energietoeslag 2023 als u: Student bent; Jonger bent dan 21 jaar en noodzakelijk uitwonend bent In een inrichting verblijft; U geen vaste woon/verblijfplaats heeft. Tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten Studenten krijgen geen Energietoeslag 2023. Dit is door de Rijksoverheid besloten. Studenten komen misschien wel in aanmerking voor een tegemoetkoming in de energiekosten. De tegemoetkoming voor studenten is een eenmalig bedrag van € 400,- Ben je student? Dan kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming als je: uitwonend bent en; een basisbeurs en aanvullende beurs hebt, of; in de leenfase zit en in de laatste maand voor de start van de leenfase een aanvullende beurs had. Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan krijg je vanzelf bericht van DUO. Vanaf januari 2024 is de tegemoetkoming automatisch door DUO uitgekeerd. Jonger dan 21 jaar, noodzakelijk uitwonend Jongeren onder de 21 jaar krijgen geen Energietoeslag 2023. Dit is door de Rijksoverheid besloten. Ben je jonger dan 21 jaar, maar noodzakelijk uitwonend? En kom je in de problemen door de hoge energielasten? Neem dan contact op met jouw consulent bij de gemeente. Er wordt samen met jou naar een passende oplossing gezocht. Hoogte van de Energietoeslag 2023 De hoogte van de eenmalige Energietoeslag is € 1.300,-. Tabel inkomens- en vermogensgrenzen 2023 In deze tabel vindt u de inkomens- en vermogensgrens naar leeftijd en woonsituatie die voor de energietoeslag wordt aangehouden. De inkomensgrens is 120% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto en inclusief vakantiegeld.   Inkomensgrens Vermogensgrens Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd     Alleenstaand € 1.460,- € 7.605,- Alleenstaande ouder (met minderjarige kinderen) € 1.460,- € 7.605,- Gehuwd, partnerschap of samenwonend € 2.086,- € 15.210,-       Pensioengerechtigde leeftijd     Alleenstaand € 1.629,- € 7.605,- Gehuwd, partnerschap of samenwonend € 2.212,- € 15.210,- Automatische uitbetaling Energietoeslag 2023 Aan bepaalde inwoners hebben wij de energietoeslag 2023 in oktober en november 2023 automatisch uitbetaald. Van de mensen aan wie wij de energietoeslag 2023 automatisch hebben uitbetaald zijn gegevens zoals inkomen en het totale vermogen bekend. Daarnaast voldoen zij aan minstens één van de volgende voorwaarden: U ontvangt een bijstandsuitkering van ons; U bent via ons voor de zorg collectief verzekerd (AV Frieso); U heeft kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen. Ontvangt u geen bijstandsuitkering van ons en heeft u geen collectieve zorgverzekering maar heeft u in 2022 wel de energietoeslag 2022 ontvangen? Dan kan het zijn dat wij de energietoeslag 2023 ook automatisch aan u hebben uitbetaald. Wij hebben gecontroleerd of u ook dit jaar weer aan de voorwaarden voldoet.  Valt u onder deze groep en voldoet u aan de voorwaarden voor het recht op energietoeslag 2023? Dan heeft u als het goed is de Energietoeslag inmiddels ontvangen. Wij hebben op woensdag 29 november 2023 de laatste automatische betalingen gedaan. Energietoeslag 2023 aanvragen Heeft u geen Energietoeslag 2023 van ons ontvangen, en denkt u hier wel recht op te hebben? Dan kunt u deze digitaal aanvragen Hiervoor heeft u DigiD nodig.  Energietoeslag aanvragen (DigiD) Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt een afspraak maken aan de balie van de bibliotheek op het Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Kindregeling De kindregeling is er om alle kinderen mee te kunnen laten doen. Ook als ouders dit zelf niet kunnen betalen. Als u een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm, kunt u een aanvraag doen voor bijvoorbeeld zwemlessen, schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor een sport- of muziekvereniging en sportattributen voor uw kind van 0 tot 18 jaar.  Iedere aanvraag voor het vergoeden van kosten moet u van te voren aanvragen. Een medewerker van 'Samen voor alle Kinderen' neemt contact met u op.  Aanvragen Kindregeling Sportfonds Smallingerland Sportfonds Smallingerland is voor alle inwoners van de gemeente Smallingerland vanaf 18 jaar die willen sporten, maar dit niet zelf kunnen betalen. Het lidmaatschap bij een sportvereniging wordt vanuit het Sportfonds vergoed. Aanvragen Sportfonds Kwijtschelding belastingen Soms hoeft u met een inkomen op bijstandsniveau bepaalde gemeentelijke belastingen niet te betalen. Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding aanvragen Hulp bij financiële vragen U kunt op verschillende plekken hulp krijgen wanneer u financiële vragen heeft.  De Bibliotheek In de bibliotheek kunt u terecht met vragen over de digitale overheid, het invullen van formulieren en het doen van belastingaangifte. Hiervoor organiseert de bibliotheek verschillende spreekuren en cursussen. De hulp van de bibliotheek is gratis. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Bibliotheek Drachten. Humanitas Thuisadministratie  Humanitas Thuisadministratie houdt iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur een inloopspreekuur voor inwoners van Smallingerland met een laag inkomen. Het gratis inloopspreekuur vindt plaats in de Warme Huiskamer in het gebouw van het Leger des Heils, aan de Stationsweg 112 te Drachten.  U kunt bij het inloopspreekuur terecht met al uw vragen over ontvangen formulieren of met een verzoek om hulp bij het aanvragen van een uitkering, kwijtschelding, toeslagen etc. Het is niet nodig vooraf een afspraak te maken.  Geldzaken Team Geldzaken van Carins helpt mensen met allemaal zaken rondom geld. Team Geldzaken is er ook voor informatie, advies, bemiddeling en hulp bij het aanvragen van regelingen, hulpmiddelen, een dienst of zorg. Dit doen ze samen met verschillende andere organisaties op het gebied van welzijn, armoede en schulden. Meer informatie over Team Geldzaken vindt u op de website van Carins. Controleer het zelf Als inwoner van onze gemeente kunt u direct de toeslagen en regelingen aanvragen waar u recht op heeft. Ontdek het zelf en anoniem. Wilt u weten op welke regelingen en toeslagen u recht hebt? Doe de check via datgeldtvoormij.nl. Via datgeldtvoormij.nl weet u welke toeslagen en/of regelingen er voor u zijn. Ook bekijkt u hier gelijk of u wel het best passende energiecontract en zorgverzekering heeft. Hierdoor kunt u elk jaar tot wel €600,- besparen. Maar misschien nog wel belangrijker: er is weer rust en overzicht omdat de geldzaken op orde zijn. Controleer het zelf Liever een persoonlijk gesprek? Via datgeldtvoormij.nl kunt u ook een gratis adviesgesprek aanvragen. Een medewerker van bijvoorbeeld  M.O.S. Wegwijzers, Humanitas, Schuldhulpmaatje laat u tijdens dit gesprek zien waar u recht op heeft en hoe u geld kunt besparen. Het gesprek is vrijblijvend, gratis en vertrouwelijk. De gegevens worden alleen gebruikt om te kijken waar u recht op hebt.  Tijdelijke witgoedregeling Is uw wasmachine of koelkast aan vervanging toe? Mogelijk komt u in aanmerking voor onze tijdelijke witgoedregeling. De tijdelijke witgoedregeling valt onder onze subsidieregeling voor energiebesparende producten. U kunt deze aanvragen tot 1 januari 2026. Voorwaarden witgoedregeling U kunt gebruik maken van de tijdelijke witgoedregeling als: u in de gemeente Smallingerland woont; u in een zelfstandige ruimte woont; uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm (zie bedragen hieronder); u nog niet eerder van deze regeling gebruik heeft gemaakt. Inkomens- en vermogensgrenzen In de tabel vindt u de inkomens- en vermogensgrens naar leeftijd en woonsituatie. De inkomensgrenzen zijn 120% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto inclusief vakantiegeld. Leef- en/of woonsituatie  Inkomensgrens Vermogensgrens       Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd           Alleenstaand: € 1.492,-  € 7.575,- Gehuwd/samenwonend/alleenstaande ouder*: € 2.131,-  € 15.150,-       Pensioengerechtigde leeftijd           Alleenstaand: € 1.661,- € 7.575,- Gehuwd/samenwonend:  € 2.254,- € 15.150,- *Alleenstaande ouder: u bent alleenstaande en er wonen minderjarige kinderen bij u. De bedragen van de waardebon De energiebesparende producten bieden we aan in de vorm van een waardebon(voucher). Met de waardebon kunt u een bestelling plaatsen voor een product. Hoe u dit doet, leggen wij u uit nadat u een aanvraag heeft ingediend. De hoogte van de waardebon voor een wasmachine (met minimaal energielabel A) is € 600,-. De hoogte van de waardebon voor een koelkast of koel-vriescombinatie (met minimaal energielabel C) is: € 700,-. Let op: voor witgoedproducten moet u een keuze maken tussen twee vouchers: een wasmachine óf een koelkast. Aanvragen tijdelijke witgoedregeling U doet een aanvraag voor de tijdelijke witgoedregeling via de website www.energiecoachdrachten.nl. Een Energiecoach neemt daarna contact met u op. De Energiecoach adviseert en helpt u bij het aanvragen van de tijdelijke witgoedregeling en mogelijke andere energiebesparende producten. Vragen? Heeft u vragen over de tijdelijke witgoedregeling? Dan kunt u: bellen met 0512 581 234 mailen naar elles@energiecoachdrachten.nl   Energiebesparende producten Wilt u uw energierekening verlagen en uw huis verduurzamen?  Misschien kunt u subsidie krijgen voor energiebesparende producten. De energiebesparende producten vallen onder onze subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen. U kunt deze aanvragen tot 1 januari 2026. Welke energiebesparende producten zijn er? Kleine energiebesparende producten, zoals radiatorfolie, tochtstrippen, ledverlichting  Witgoedproducten, zoals een koelkast of wasmachine U kunt subsidie voor energiebesparende producten krijgen als: u in de gemeente Smallingerland woont; u in een zelfstandige ruimte woont; uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm (zie bedragen hieronder); u nog niet eerder van deze regeling gebruik heeft gemaakt. Inkomens- en vermogensgrenzen In de tabel vindt u de inkomens- en vermogensgrens naar leeftijd en woonsituatie. De inkomensgrenzen zijn 120% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto inclusief vakantiegeld. Leef- en/of woonsituatie  Inkomensgrens Vermogensgrens       Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd           Alleenstaand: € 1.492,-  € 7.575,- Gehuwd/samenwonend/alleenstaande ouder*: € 2.131,-  € 15.150,-       Pensioengerechtigde leeftijd           Alleenstaand: € 1.661,- € 7.575,- Gehuwd/samenwonend:  € 2.254,- € 15.150,- *Alleenstaande ouder: u bent alleenstaande en er wonen minderjarige kinderen bij u. De bedragen van de waardebon De energiebesparende producten bieden we aan in de vorm van een waardebon(voucher). Met de waardebon kunt u een bestelling plaatsen voor een product. Hoe u dit doet, leggen wij u uit nadat u een aanvraag heeft ingediend. De hoogte van de voucher voor kleine energiebesparende producten is € 80,- De hoogte van de voucher voor een wasmachine (met minimaal energielabel A) is € 600,-. De hoogte van de voucher voor een koelkast of koel-vriescombinatie (met minimaal energielabel C) is: € 700,-. Let op: voor witgoedproducten moet u een keuze maken tussen twee vouchers: een wasmachine óf een koelkast. Aanvragen tijdelijke witgoedregeling U doet een aanvraag voor de tijdelijke witgoedregeling via de website www.energiecoachdrachten.nl. Een Energiecoach neemt daarna contact met u op. De Energiecoach adviseert en helpt u bij het aanvragen van de tijdelijke witgoedregeling en mogelijke andere energiebesparende producten. Vragen? Heeft u vragen over de tijdelijke witgoedregeling? Dan kunt u: bellen met 0512 581 234 mailen naar elles@energiecoachdrachten.nl  

 • Huisnummer aanvragen

  Wilt u een (extra) huisnummer aanvragen of laten veranderen? Vraag een (extra) huisnummer aan of verander uw huisnummer. Aanvraagformulier (pdf) Voorwaarden  U krijgt alleen een nieuw huisnummer bij een zelfstandig verblijfsobject. Dat is bijvoorbeeld een huis, appartement of bedrijfsruimte. Voor het aanvragen van een huisnummer gelden deze voorwaarden:  Een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde toegang zoals een portiek, galerij of trappenhuis. Een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen. Kan zelfstandig worden verkocht of verhuurd. Eigen voorzieningen (sanitaire voorzieningen zoals een badkamer, toilet en keuken) waaruit blijkt dat het functioneel zelfstandig is. Dit moet u weten De gemeente houdt een administratie bij van alle adressen in de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De gemeente is de enige partij die een huisnummer mag toekennen, wijzigen of intrekken. Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor nieuwbouw of verbouw? U krijgt vaak automatisch een huisnummer als u de omgevingsvergunning krijgt. Vraagt u een aansluiting voor elektriciteit aan? Het hebben van een huisnummer is dan niet verplicht. Bekijk Afbakening van verblijfsobjecten voor meer informatie over de aanvraag van huisnummers en de Wet BAG.

 • Herinrichting Raadhuisplein

  Het centrum van Drachten gaat veranderen. We willen dat het centrum nog aantrekkelijker wordt voor bezoekers, ondernemers, bewoners en andere gebruikers. Het Raadhuisplein speelt hierin een sleutelrol. Het Raadhuisplein willen we transformeren van een stenen ruimte naar een aangename plek met meer groen en ruimte voor ontmoeting; de huiskamer van de stad. Geen auto’s, maar wat dan wel? Om ruimte te maken voor de nieuwe invulling van het Raadhuisplein, is het sinds juni vorig jaar niet langere toegestaan om op het plein te parkeren. Nu de auto’s van het plein zijn, proberen we verschillende manieren van gebruik uit: groen, kunst, spelen, zitten, schaken, het kan allemaal. Daar leren we van voor de definitieve inrichting. Tot de definitieve inrichting is het Raadhuisplein beschikbaar voor initiatiefnemers om activiteiten en evenementen te organiseren. We zijn nu vooral op zoek naar inwoners, scholen, ondernemers of sportverenigingen die een leuke activiteit willen organiseren. Kunstwerk Museum Dr8888. Als verwijzing naar het verdwijnen van de auto’s op het plein, verrijst er in maart 2024 een ‘Dada-monument’ van zo’n 200 motorkappen. Het kunstwerk krijgt de vorm van een 8 en wordt maar liefst 8 meter hoog. Het kunstwerk is een initiatief van Museum Dr8888 en is gemaakt door kunstenaar Marten Winters en technisch producent Daan Soer.  Tijdelijk groen op het Raadhuisplein In april kleurt het Raadhuisplein groen. Er worden zeven grote ronde bakken gemaakt, met rondom betonnen zitbanken. Een aantal bakken wordt gevuld met fleurige beplanting en met bomen. De overige bakken worden ingericht als een natuurlijke speelplek met kleine houten speeltoestellen in combinatie met wat beplanting eromheen. Video Wat vinden bezoekers en ondernemers nu van het Raadhuisplein? En wat willen ze nog graag op het plein? Dat vertellen ze in deze video. Wat voor plein willen we? Veel inwoners, ondernemers en andere betrokken hebben meegedacht over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein en wat voor het plein het moet worden. Kort samengevat zijn dit de belangrijkste puzzelstukken: Een plein met meer ruimte voor groen en water; Een verrassend plein waar we trots op zijn; Een plein dat uitnodigt tot activiteiten en ontmoeting; Een plein dat voldoet aan basiseisen, zoals ruimte voor de markt en voor terrassen. Die staan in het concept “Programma van Eisen" uitgewerkt. De definitieve versie volgt nog. Concept Programma van Eisen Samenvatting Een plein met meer ruimte voor groen en water Toevoegen van fijne plekken met divers groen Meer koele plekken met schaduw Ruimte voor opvang en afvoer van water. Als het kan zichtbaar en om te spelen Rekening houden met windoverlast Een verrassend plein waar we trots op zijn In het ontwerp zit een verrassing voor iedereen die er winkelt, woont, werkt en recreëert Iets waar nog niemand aan heeft gedacht, wat past bij Drachten Een plein dat voldoet aan deze basiseisen Het plein is uitstekend verbonden met de rest van de binnenstad Op het plein staat de voetganger op de eerste plaats De winkels blijven goed bereikbaar voor voetgangers en fietsers Er zijn genoeg parkeerplaatsen voor de fiets Het plein is goed toegankelijk voor iedereen Er is genoeg ruimte voor de weekmarkt, ook voor eventuele groei Laden en lossen blijft mogelijk, maar niet overal Hulpdiensten kunnen overal goed komen Er wordt rekening gehouden met de draagkracht van de parkeergarage Verplaatsbare elementen maken flexibel gebruik mogelijk Er komt passende functionele, sfeer- en evenementenverlichting Materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt en bestaande kwaliteiten blijven zoveel mogelijk behouden Een plein dat uitnodigt tot activiteiten en ontmoeting Ruimte voor activiteiten, kleinschalige muziek en culturele evenementen en sport Voldoende vrije zitplekken Ruimte voor de warenmarkt Uitnodigende ruimte voor terassen Ruimte voor spelen en sport voor iedereen Rekening houdend met de woonfunctie aan het plein Planning We werken in stappen aan het nieuwe Raadhuisplein. Veel inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben al meegedacht over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein en wat voor het plein het moet worden. Maar we zijn er nog niet. We blijven je vragen om mee te denken. Dit is de huidige planning op hoofdlijnen. Die kan nog veranderen. 2022: Samen werken aan de visie op het hele centrum; 2023: Meedenken over en onderzoek doen naar het Raadhuisplein; 2024: Samen werken aan het ontwerp voor definitieve inrichting; 2025: Uitwerking van het ontwerp; 2026: Start van de verbouwing van het Raadhuisplein. Nieuws over het Raadhuisplein Inloopbijeenkomst over definitieve inrichting Raadhuisplein Laden en lossen op het Raadhuisplein Meer groen en spelen op het Raadhuisplein Plaatsen van loods Raadhuisplein voor bouwen kunstwerk Palmbomen en olijfbomen van het Raadhuisplein Eerste kunstproject op Raadhuisplein Drachten Meer informatie en documenten Centrumvisie Drachten Uitkomsten Enquete centrum Drachten Vragen en antwoorden over verkeersbesluit (Q&A) Participatieverslag Ideeënfestival 24 juni 2023 (pdf) Verkeersbesluit Raadhuisplein  (pdf 255kB) Webinar: Toekomst Centrum Drachten 26 januari 2022 Contact Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Maak dan gebruik van het contactformulier. Of bel met 0512 581 234  

 • De Landerijen

  De Landerijen is een ontwikkellocatie van de gemeente Smallingerland uit het programma 'De Ontwikkelstrategie'. De locatie ligt aan de zuidkant van Drachten en direct ten westen van de Zuiderhogeweg. De gemeente is eigenaar van deze locatie en wil hier woningen bouwen.  De locatie kent al een lange historie. Eerdere pogingen om met een projectontwikkelaar een passend plan te maken zijn niet geslaagd. De gemeente wil op deze locatie woningen bouwen en daarom een nieuwe start maken. De locatie De Landerijen is dit voorjaar aan De Ontwikkelstrategie toegevoegd. De gemeente is eigenaar van de locatie en verantwoordelijk voor de planontwikkeling. Voor de bouw van woningen is een wijziging van het omgevingsplan nodig (voorheen heette dit het bestemmingsplan).  Informatiebijeenkomst Op donderdag 4 juli 2024 was er een bijeenkomst voor alle direct omwonende en/of ondernemers uit de buurt. De bijeenkomst was bedoeld om mee te denken over het plan voor de nieuwbouw van woningen en de openbare ruimte in het gebied. In het verslag is te lezen wat er die avond is besproken. Zo is ook te lezen dat er een klankbordgroep wordt opgezet. Zij overleggen in september en oktober van dit jaar. Daarna volgt een tweede brede participatiebijeenkomst in november.   Presentatie 4 juli 2024 (pdf 3MB) Verslag 4 juli 2024 (pdf 138kB) De Ontwikkelstrategie De gemeenteraad heeft in oktober 2020 de Woonvisie 2020-2025 vastgesteld. Hierin staat onder andere de ambitie van de gemeente om ongeveer 1.000 nieuwbouwwoningen te bouwen. Vanwege de grote vraag naar woningen is dit aantal in het coalitieakkoord verhoogd met 500 woningen. In totaal gaat het dus om zo’n 1.500 woningen voor 2030. Om deze ambitie te kunnen uitvoeren heeft de gemeente een Ontwikkelstrategie uitgewerkt. Dit is een plan voor woningbouwontwikkeling op diverse locaties met vrijkomende gebouwen, braakliggende gronden en particuliere locaties in Smallingerland. In maart 2021 is deze Ontwikkelstrategie door de gemeenteraad vastgesteld. 

 • Forensenbelasting

  U betaalt forensenbelasting als u meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning beschikbaar heeft voor uzelf of uw gezin en u woont in een andere gemeente. Met deze belasting betaalt u mee aan de voorzieningen die de gemeente verzorgt. Tarief forensenbelasting Forensenbelasting Tarief per jaar Per gemeubileerde woning €   842,- Wanneer moet ik forensenbelasting betalen? Als u minstens 90 dagen de beschikking heeft over een gemeubileerde woning in onze gemeente en u woont in een andere gemeente. Het is niet noodzakelijk dat u daadwerkelijk meer dan 90 dagen per jaar in de gemeubileerde woning aanwezig bent. Het gaat erom dat u er meer dan 90 dagen per jaar zou kunnen verblijven. Wat is een gemeubileerde woning? Een gemeubileerde woning in de zin van de forensenbelasting hoeft geen onroerende zaak te zijn. Bepalend is of het object 'bestemd is om enigszins duurzaam voor menselijke bewoning te dienen'. De geschiktheid voor menselijke bewoning hoeft niet het hele jaar door te duren. Zaken als een kook- en een wasgelegenheid, een elektriciteit- en een wateraansluiting en een aansluiting op de riolering kunnen een rol spelen bij de beoordeling of sprake is van een gemeubileerde woning. Ook stacaravans kunnen onder omstandigheden aangemerkt worden als gemeubileerde woningen. Wanneer dit het geval is, wordt voor deze caravans forensenbelasting geheven in plaats van toeristenbelasting. Waarom moet ik forensenbelasting betalen? Door forensenbelasting te betalen draagt u ook bij aan de algemene voorzieningen in de gemeente. De opbrengst wordt namelijk gebruikt om de gemeentelijke voorzieningen op peil te houden. Denk hierbij aan kosten voor cultuur, openbaar groen en openbare verlichting. Meer informatie? Wilt u alle regels van de forensenbelasting weten? Kijk dan in de verordening. 

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Gefeliciteerd! U wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeente Smallingerland. Voor de Nederlandse wet zijn een huwelijk en een partnerschap gelijk. In het buitenland wordt alleen het huwelijk erkend.  Melding huwelijk/geregistreerd partnerschap Het is belangrijk om minimaal twee weken en maximaal een jaar voor de huwelijksdatum een melding van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap bij ons te doen. Trouwt u niet binnen een jaar? Dan moet u opnieuw een melding doen. U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Afspraak maken Tarieven  Wat kost een huwelijk of geregistreerd partnerschap in gemeente Smallingerland? Tijdstip Kosten Op werkdagen tot 17.00 uur € 318,40 Op werkdagen tussen 17.00 en 22.00 uur € 474,40 Op werkdagen na 22.00 uur € 581,40 Op zaterdag € 474,40 Op zon- en feestdagen € 581,40 Gratis trouwen voor inwoners van Smallingerland op dinsdag en donderdagochtend om 09.00 uur gratis Extra kosten   Kosten Trouwboekje standaard € 26,00 Omzetting partnerschap in huwelijk (zonder ceremonie) gratis Omzetting partnerschap in huwelijk (met ceremonie) € 318,40 Ambtelijke getuige € 26,00 Trouwambtenaar van een andere gemeente € 163,00 Trouwambtenaar voor 1 dag (benoeming familie/vriend) € 344,00 Trouwlocaties U kunt kiezen uit drie vaste trouwlocaties: Het gemeentehuis Doarpstsjerke De Rottefalle Paviljoen De Leyen. Zelf een trouwlocatie kiezen U kunt ook kiezen voor een andere trouwlocatie. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Deze kosten zijn per trouwlocatie verschillend. Neem hiervoor contact op met de trouwlocatie waar u wilt trouwen. Onze trouwambtenaren Onze trouwambtenaren stellen zich graag aan u voor!  U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten voltrekken door een trouwambtenaar uit een andere gemeente of door een familielid of vriend. Hieraan zijn een aantal voorwaarden en kosten verbonden. Deze kosten staan vermeld bij de tarieven.