Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Subsidieregeling Cultuur - Impuls cultuurparticipatie jongeren

  Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen, ook op cultureel vlak. Met de regeling “Impuls cultuurparticipatie jongeren Zwolle 2023” stelt de gemeente geld beschikbaar voor initiatieven op het gebied van actieve cultuurparticipatie voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar.

 • Verhuizen binnen Zwolle

  Verandert u binnen de gemeente Zwolle van adres? Dan bent u verplicht binnen 5 dagen na uw verhuizing uw adreswijziging aan ons door te geven. U mag dit eventueel tot maximaal 4 weken vóór uw daadwerkelijke verhuizing doen. Geeft u op een latere datum uw verhuizing door, dan wordt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft de datum van uw adreswijziging.

 • Subsidieregeling Cultuur - Kunstevenement (professionals)

  De gemeente Zwolle vindt een goed cultuuraanbod op het gebied van evenementen voor inwoners en bezoekers belangrijk. De gemeente wil initiatieven ondersteunen die bijdragen aan het vergroten van dit culturele aanbod en Zwolle nog experimentele, creatiever en ondernemender maken. Met de subsidieregeling kunstevenement stelt de gemeente geld beschikbaar voor de organisatie van culturele evenementen, kunstevenementen en kunstfestivals.

 • Laadpaal elektrische auto aanvragen, hoe werkt dat?

  Steeds meer Zwollenaren rijden elektrisch. Maar niet iedereen heeft een eigen oprit waar een laadpaal kan staan. Daarom plaatsen we openbare laadpalen, die iedereen kan gebruiken. We letten erop dat de laadpalen goed verspreid zijn over de stad. Zo kan iedereen met een elektrische auto in de stad opladen. In onze gemeente worden de komende jaren openbare laadpalen geplaatst door Vattenfall InCharge. Bij openbare laadpalen van onze samenwerkingspartner Vattenfall InCharge laad je altijd 100% op met groene stroom van Nederlandse windmolens. Op dit moment zijn er meer dan 1100 openbare laadpunten in de gemeente Zwolle waarvan zo'n 50 in onze accommodaties (2024).

 • Melding tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg

  Gaat u bezig met bouwactiviteiten, onderhouds- en/of installatiewerkzaamheden? En moet u de openbare ruimte en/of openbare weg gebruiken? Meld dit dan 3 kantoorwerkdagen voor de startdatum schriftelijk bij de gemeente. Dat kan met het ‘meldingsformulier tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg’.

 • Samenwonen op proef

  Als u een uitkering heeft van de gemeente Zwolle, kunt u een half jaar samenwonen zonder gevolgen voor uw uitkering. We zien dat mensen met een uitkering vaak niet durven te gaan samen wonen, omdat dit gevolgen kan hebben voor het inkomen. Door op proef te gaan samenwonen, kunt u kijken hoe het samenwonen bevalt en heeft u meer tijd om u voor te bereiden op alles wat er na een half jaar verandert. Hieronder leest u wanneer u op proef kan gaan samenwonen.

 • Subsidieregeling Zwolse culturele basisinfrastructuur (Zwolse BIS) 2025-2028

  Omdat we graag onze subsidieprocedures beter willen afstemmen op de andere overheden en fondsen hebben we in Zwolle de Zwolse culturele basisinfrastructuur (BIS) ingesteld. Dit houdt in dat we ééns in de vier jaar subsidies verlenen aan instellingen die willen behoren tot de Zwolse culturele basisinfrastructuur. Per 2025 start een nieuwe vierjarige periode. Daarmee loopt onze subsidieperiode gelijk aan het rijk en andere overheden. Dit scheelt veel werk voor instellingen die ook subsidie aanvragen bij andere overheden en biedt bovendien voor vier jaar zekerheid over de gemeentelijke subsidie. Hiermee verkleinen we de administratieve lasten. Doordat we de subsidieaanvragen laten toetsen door een externe adviescommissie en van instellingen een langetermijnvisie verwachten, willen we de kwaliteit van het cultuuraanbod nog verder te stimuleren.

 • Precariobelasting

  Precariobelasting is belasting voor het gebruik van gemeentegrond. Of voor de ruimte daarboven. De gemeente Zwolle legt deze belasting onder andere op voor: bouwmaterialen, containers, circussen, kermissen, vaste en incidentele standplaatsen, terrassen en evenementen.

 • Kinderopvang starten of wijzigen

  Start u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang? Dan moet u zich laten registreren bij de gemeente waarin u de opvang hebt.

 • Wadi en Regenton Subsidie

  Maak slimmer gebruik van regenwater. Plaats een regenton of infiltratiekrat en vang daarin uw regenwater op. Of maak een wadi. Handig voor de tuin. Zeker in drogere periodes. En bij hevige buien helpt u wateroverlast te voorkomen. Voor bijvoorbeeld een regenton, infiltratiekrat en wadi kunt u subsidie krijgen van de gemeente.