Zoekresultaat 1 - 10 van 43 resultaten

 • Subsidie Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

  Een aantal organisaties kan subsidie aanvragen voor op het voorkomen, signaleren, stoppen en duurzaam oplossen van verschillende geweldsvormen en acute en niet-acute crises.

 • Schadeclaim indienen

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor het indienen van een schadeclaim gebruikt u het formulier.

 • Exploitatievergunning Horeca

  Voor horeca zonder alcohol heeft u in sommige straten van Breda een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

 • Extract from the Register of Non-Residents

  Do you live abroad and do you need an extract from the Register of Non-Residents (RNI)? Do you need an extract with emigration details? Or you no longer have a citizen service number (BSN)? You can apply for an extract from the RNI.

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Trouwt u in het buitenland dan kan de ambassade van het land u vertellen welke documenten u nodig heeft. Soms is een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Het internationale document verklaart dat u volgens de Nederlandse wet met elkaar mag trouwen.

 • Nee/ja of nee/nee sticker

  Wilt u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-aan-huis bladen ontvangen? Vraag dan een nee/ja sticker of een nee/nee sticker aan en plak deze op uw brievenbus. Binnen 5 werkdagen ontvangt u deze per post.

 • Alcoholwetvergunning paracommercieel

  Niet-commerciële inrichtingen van bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten in eigen beheer uitvoeren naast hun reguliere activiteiten (bijvoorbeeld wijk- en buurthuizen, culturele centra en kantines van sportverenigingen) hebben een alcoholwetvergunning nodig voor het mogen schenken van (zwak) alcoholische dranken.

 • Paspoort inwoner Breda

  Een paspoort vraagt u aan bij de gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken en u betaalt de kosten bij de aanvraag. Daarna haalt u het paspoort na 6 werkdagen persoonlijk op tijdens openingstijden bij balie 10. U heeft 3 maanden om uw paspoort op te halen.

 • Extract from the civil registry

  A life event, such as a birth, marriage, death or divorce, is recorded in a deed by the council where the event took place. This deed remains with that council. You can order a copy of the deed if the event took place in the district of Breda. The extract is dealt with and sent by post within 7 working days. Remember that delivery by post can take longer.

 • Bredaas Leefstijlakkoord grote initiatieven

  Subsidie voor initiatieven die gericht zijn op een gezonde leefstijl en realisatie van laagdrempelige preventieve projecten in Breda. Hiermee behalen burgemeester en wethouders de beleidsdoelen beschreven in het Bredaas leefstijlakkoord 2023-2026. Voor deze initiatieven kan minimaal € 5000 aangevraagd worden.