Zoekresultaat 1 - 10 van 37 resultaten

 • Levendig Brabant - Inclusief kunst- en cultuuraanbod

  Culturele instellingen en makers kunnen voor bovenlokale projecten gericht op het vergroten van het inclusief kunst- en cultuuraanbod door ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie een subsidie ontvangen.

 • Buurtfonds - Buurtcultuur

  De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren omdat deze de levendigheid in buurten versterken.

 • Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt

  Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

  1. de gemeente Breda;
  2. de gemeente Eindhoven;
  3. de gemeente Helmond;
  4. de gemeente Meierijstad;
  5. de gemeente Tilburg.

 • Cultureel erfgoed - Restauratie van rijksmonumenten

  Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

  • a. rechtspersonen;
  • b. natuurlijke personen.

 • Cofinanciering Europese programma’s 2021-2027 - Europese subsidies Interreg VI A

  Subsidie kan worden verstrekt voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten waarvoor subsidie is of wordt aangevraagd op grond van een van de volgende programma’s Interreg VI A:

  Interreg Vlaanderen – Nederland

  Doel van het INTERREG VI Vlaanderen - Nederland programma is het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen geënt op economische groei, innovatie, duurzame ontwikkeling, onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, duurzaam toerisme en het oplossen van grensobstakels.

  C. Interreg Maas-Rijn

  Doel van het INTERREG VI Maas-Rijn programma is het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking met Nederlands-Belgische-Duitse partners geënt op projecten met een sterke focus op innovatie, duurzame ontwikkeling, onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, duurzaam toerisme en het oplossen van grensobstakels.

   

 • Ontheffing voor bijzonder transport over een provinciale weg aanvragen

  Er gelden regels voor het vervoer van goederen over de weg. Daarin staat hoe hoog, lang, breed en zwaar de lading mag zijn die u vervoert. Wilt u grotere of zwaardere goederen vervoeren? Dan heeft u een ontheffing voor exceptioneel transport nodig. Er zijn verschillende soorten ontheffingen:

  • incidentele ontheffing
  • jaarontheffing
  • LZV-ontheffing
  • landbouwontheffing

 • Natuur - Regievoering GGA landelijk programma natuur

  Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door organisaties of particulieren die deelnemen aan de stuurgroep of de brede ambtelijke werkgroep van een GGA.

 • Bibob-onderzoek uitvoeren

  Dit doet de provincie door het uitvoeren van een onderzoek naar de achtergrond en integriteit van personen en bedrijven waarmee we zakendoen. Door dit onderzoek verkleinen we de kans op oneerlijke concurrentie, fraude en zelfs witwassen van crimineel geld.

  Als u een vergunning of subsidie aanvraagt, deelneemt aan een aanbesteding (overheidsopdracht) of een vastgoedtransactie met de provincie aangaat, kan er een Bibob-onderzoek naar u worden ingesteld. Maar ook nadat u de vergunning of subsidie heeft, de aanbesteding aan u is gegund of de vastgoedtransactie is gesloten, kan de provincie nog steeds een Bibob-onderzoek naar u instellen. Dit benadrukt het belang dat de provincie hecht aan het waarborgen van de integriteit.

 • Cultureel erfgoed - Instandhouding molens

  Moleneigenaren kunnen voor projecten die zorgen voor het in stand houden van molens een subsidie ontvangen.

 • Hedendaagse cultuur - Amateurkunst 2025-2028

  Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen voor projecten die zorgen voor het verbeteren van de organisatorische en artistieke kwaliteit van de amateurkunst of het vergroten van de amateurkunstparticipatie, een subsidie ontvangen. De activiteiten worden beoordeeld aan de hand van vier verdeelcriteria zoals opgenomen in de Subsidieregeling hedendaagse cultuur amateurkunst 2025-2028. Deze zijn de artistiek inhoudelijke kwaliteit, de bijdrage aan het Brabantse cultuursysteem, de zakelijke professionaliteit en het publieksbereik.