Zoekresultaat 1 - 10 van 173 resultaten

 • Geluidbelastingkaart inzien

  Op een geluidsbelastingkaart staan geluidsbronnen zoals wegen en spoorwegen. De provincie stelt elke 5 jaar een nieuwe kaart vast. U kunt de kaart online inzien.

 • POP3: Jonge Landbouwers Noord-Holland, vervallen

  De 'fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers' staat in hoofdstuk 2, paragraaf 3 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland. Deze regeling is uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 • Overschrijding emissiegrenswaarde VOS

  Komen er bij activiteiten van uw bedrijf meer oplosmiddelen vrij dan is afgesproken? U bent verplicht deze gegevens door te geven aan de gemeente. Enkele grote bedrijven moeten verplicht deze gegevens indienen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

 • Aanvragen ontheffing omgevingsverordening door gemeente

  Wilt u als gemeente ruimtelijke activiteiten uitvoeren in een gebied, bijvoorbeeld het bouwen van woningen? En mag dit niet volgens de omgevingsverordening van de provincie? Dan kan de gemeente bij de provincie een ontheffing aanvragen.

 • Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2021, subsidie

  DoelBurgers via burgercollectieven te stimuleren te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. DoelgroepVerenigingen, coöperaties en stichtingen die tot statutair doel hebben om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren. ActiviteitenDe activiteiten dienen te leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers in de provincie Noord-Holland. Hierbij kan worden gedacht aan kosten voor: zaalhuur ten behoeve van een informatiebijeenkomst over aanstaande en lopende projecten; inhuur van deskundigen voor advies en realisatie van duurzaamheidsinitiatieven; inzet van een werknemer van het burgercollectief die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het duurzaamheidsinitiatief. inzet van apparatuur die noodzakelijk is voor de uitvoering van projecten; kosten voor training van vrijwilligers die een rol spelen bij de uitvoering van projecten bedoeld om de kwaliteit van de uitvoering te verhogen. Berekening subsidie100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,-. SubsidieplafondVoor deze regeling is in 2023 totaal € 315.522,- (het subsidieplafond) beschikbaar. In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

 • Overheidsinformatie opvragen

  U kunt informatie opvragen over alles wat te maken heeft met de provincie. Wilt u informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

 • Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

  Is de provincie te laat met het nemen van een besluit op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u recht op een dwangsom. U krijgt dan geld van de provincie voor iedere dag dat de provincie te laat is. Neem voor meer informatie contact op met ons.

 • FinanciĆ«le stukken provincie, inzage

  Iedereen mag de financiële stukken van de provincie inzien. De provincie maakt bekend wanneer deze stukken beschikbaar zijn en waar deze ter inzage liggen.

 • Programma duurzaam ondernemen, deelname

  Heeft u plannen om met uw bedrijf duurzaam te ondernemen? U kunt deelnemen aan het programma Duurzaam ondernemen. Dit programma helpt bedrijven met advies en subsidie. U vraagt ondersteuning aan bij de provincie.

 • Ontgronding, vergunningvrij met meldingsplicht

  Als u de bodem gaat afgraven, heeft u daarvoor een vergunning nodig. In de ontgrondingenverordening van de provincie staat genoemd wanneer u vrijgesteld bent van deze vergunning. In sommige van die gevallen heeft u wel de plicht om de afgraving te melden.