Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Gemeentearchief

  Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van onze gemeente? Diverse archiefstukken kunt u bekijken in het Haags gemeentearchief. Zoals microfiches, kopieboeken van de burgerlijke stand, kaartsysteem van het bevolkingsregister, beeldmateriaal en de belangrijkste literatuur over Leidschendam-Voorburg. U kunt zonder afspraak archiefstukken inzien. Een groot deel van het archief kunt u ook digitaal bekijken op Archieven.nl.

 • Hulp bij openbare informatie

  De gemeente geeft informatie over haar beleid via allerlei kanalen. De informatie vindt u in het overzicht van openbare bronnen. Wilt u hulp bij het vinden van gemeentelijke informatie in openbare bronnen? De contactpersoon Wet open overheid (Woo) kan u daarbij helpen. U kunt uw vraag per mail of telefonisch stellen. Vermeld hierbij dat uw vraag is voor de Woo-contactpersoon.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. Beslist de gemeente te laat dan kunt u de gemeente in gebreke stellen en een financiële tegemoetkoming vragen. Een dwangsom vraagt u schriftelijk aan.

 • Winkelgebieden en markten

  Leidschendam-Voorburg heeft 4 winkelcentra en 2 weekmarkten waar u kunt ondernemen

 • Koninklijke onderscheiding

  Kent u iemand uit Leidschendam-Voorburg die een koninklijke onderscheiding (een 'lintje') verdient? U kunt hem of haar voordragen. Een koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Zoals vrijwilligerswerk. Maar ook iemand die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd in de sport, wetenschap of op zijn of haar werk kunt u voordragen.

 • Woo-verzoek indienen

  De gemeente geeft informatie over haar beleid op het internet, in de krant enzovoort. Wilt u meer of specifieke informatie? Dien dan een Woo-verzoek in bij de gemeente. In de Woo (Wet Open Overheid) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. U kunt ook de Woo-verzoeken en -besluiten bekijken die de afgelopen periode zijn ingediend.

 • Gemeentelijke onderscheiding

  Kent u een persoon of instelling die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de lokale gemeenschap en daarom een onderscheiding verdient? Dan kunt u deze voordragen bij de gemeente. De persoon of het bedrijf hoeft niet in Leidschendam-Voorburg te wonen of gevestigd te zijn. Bel eerst om voordracht te bespreken.

 • Garantstelling voor sportvereniging

  Wilt u met uw sportvereniging investeren in een (duurzame) sportaccommodatie? En wilt u daarvoor geld lenen bij een bank? De gemeente kan een gemeentegarantie van 50% verstrekken.

 • Vergunning grafbedekking

  Wilt u grafbedekking op een graf of urnenkelder aanbrengen? Zoals een gedenkteken of -steen of beplanting? Of wilt u een sierurn plaatsen in een nis of op de urnenheuvel? Dan heeft u een vergunning nodig. Meestal vraagt de steenhouwer deze voor u aan. Maar u kunt dit ook zelf doen.