Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Risicovolle locaties

  Vught heeft een aantal locaties met risico op explosies, het weglekken van gevaarlijke stoffen of brand. Om dat te voorkomen nemen de gemeente en de eigenaren maatregelen.

 • Rioolheffing

  Woont u in Vught? Of hebt u hier een bedrijf? Dan is uw woning of bedrijfsruimte meestal aangesloten op het riool van de gemeente. U betaalt dan voor het inzamelen van afvalwater: de rioolheffing. De gemeente betaalt hiervan o.a. de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel.

 • Hondenbelasting

  In Vught betaalt u geen hondenbelasting.

 • Gemeentelijke onderscheidingen

  Vught heeft een aantal gemeentelijke onderscheidingen. Zij zijn bedoeld voor mensen of instellingen die zich bijzonder hebben ingezet voor de Vughtse gemeenschap. Iedereen die een gemeentelijke onderscheiding krijgt, wordt vermeld in het 'Ereboek van de gemeente Vught'.

 • Ondermijning

  Wat is ondermijning? Ondermijning is een verzamelnaam van manieren waarop criminelen misbruik van de maatschappij maken om criminele activiteiten uit te voeren. Het gaat om verschillende vormen van criminaliteit, zoals drugs, (handel in) illegaal vuurwerk, mensenhandel, (vastgoed) fraude, wapenhandel, milieucriminaliteit of het witwassen van geld. Deze criminele activiteiten zijn meestal niet direct zichtbaar maar hebben veel invloed op de veiligheid en leefbaarheid in wijken.

 • Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed adviseert het college over wijzigingen aan (rijks)monumenten en beoordeelt de kwaliteit van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • Wegwerkzaamheden en stremmingen

  De werkzaamheden en stremmingen in de gemeente Vught.

 • Jeugdoverlast

  Hebt u overlast van jongeren in uw buurt? Schakel dan de politie in en bel 0900 88 44 of stuur een e-mail naar boa@vught.nl.

 • Verhuur van te koop staande leegstaande woning

  Hebt u een leegstaande woning in de gemeente Vught? En staat deze te koop? U mag die tijdelijk verhuren. U hebt hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig.

 • Koninklijke onderscheidingen

  Kent u iemand uit Vught die een Koninklijke onderscheiding verdient? U kunt u hem of haar daarvoor voordragen bij de gemeente.