Zoekresultaat 1 - 10 van 23 resultaten

 • Invorderingsrente

  Dit is een vergoeding voor de rente die wij mislopen door uw betalingsachterstand.

 • Bezwaar maken tegen de kosten

  Bent u het niet eens met de aanmanings- of dwangbevelkosten? Dan kunt u in bezwaar gaan.

 • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

  Deze wet bepaalt dat wij op tijd moeten besluiten op een vergunningaanvraag of bezwaarschrift.

 • Beslaglegging

  Betaalt u nog niet, dan leggen wij beslag op uw inkomen, bankrekening, bezittingen of woning.

 • Vervaldag(en) op de aanslag

  Op de vervaldag moet de aanslag betaald zijn, tenzij u in termijnen betaalt via automatische incasso.

 • Mislukte automatische incasso (storno)

  Als het niet mogelijk is om het maandbedrag af te schrijven, mislukt de automatische incasso.

 • Uitstel van betaling

  Tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek zetten wij de invordering stop.

 • Uw rechten

  u heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

 • Aanmaning

  Na de herinnering ontvangt u een aanmaning. Hier zijn kosten aan verbonden.

 • Wie krijgt wanneer een belastingaanslag?

  Gebruikers krijgen eind januari een aanslag, eigenaren eind april of eind mei.