Zoekresultaat 1 - 10 van 25 resultaten

 • Demonstratie of protestactie houden

  Een demonstratie of protestactie op een openbare plek moet op tijd gemeld worden. Zo kan ingeschat worden of er maatregelen nodig zijn.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Een verklaring onder ede of een belofte doen kan alleen als gegevens uit de BRP niet kloppen en er geen ander document is waaruit gegevens blijken.

 • Geluidsvoorschriften

  De hoofdlijnen van het gemeentelijk geluidsbeleid zijn vastgesteld in de Nota Geluidsbeleid Gemeente Lingewaard.

 • Kinderopvangtoeslag

  Kinderopvangtoeslag is een (gedeeltelijke) vergoeding in de kosten van kinderopvang.

 • Kom in actie tegen zwerfafval

  Zwerfafval is een van de grootste ergernissen van bewoners in de buitenruimte. Het is slecht voor de natuur en zorgt voor een minder fijne omgeving.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Bij schade door de gemeente, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden via een schadeclaim.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  Gegevens over adoptie, kinderen die ter adoptie zijn afgestaan of geslachtsverandering kunnen uit de BRP verwijderd worden.

 • Kind erkennen ná de geboorte

  Bij het erkennen van een kind wordt iemand juridisch ouder. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen.

 • Belastingen, betalingsmogelijkheden

  Wilt u in termijnen betalen? Dat kan met een automatische incasso.