Zoekresultaat 1 - 10 van 69 resultaten

 • Jeugd

  Is uw kind veel somber? Denkt u dat het drugs gebruikt of teveel gamet? Of heeft uw kind een beperking en hulp nodig? Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunnen wij u misschien helpen. De medewerker van de gemeente luistert naar uw verhaal. Daarna bespreekt hij of zij met u wat u het beste kunt doen. En of er begeleiding mogelijk is. Bijvoorbeeld met jeugdhulp. Deze hulp is niet alleen bedoeld voor de kinderen zelf. Ook de mensen die hen opvoeden (ouders, voogden) worden geholpen. Is professionele hulpverlening nodig? Dan krijgt uw kind zorg van een hulpverlener. De gemeente kan dit regelen. Of uw kind krijgt een persoonsgebonden budget (pgb). Hiermee kunt u zelf zorg inkopen. Hier gelden wel voorwaarden voor.

 • Driehoeksreclameborden

  Voor het tijdelijk maken van reclame kan gebruik gemaakt worden van driehoeksreclameborden. Hiervoor dient een melding worden gedaan bij de gemeente Pekela. Er mogen10 borden worden geplaats voor een periode van 14 dagen. Waar de borden worden geplaatst dient  u zelf te bepalen, wel dient u regeling te houden met de onderstaande voorwaarden.

 • Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

  Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Het kan zijn dat mensen door een psychiatrische aandoening verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ). De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte GGZ) vervangt de Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). De Wet verplichte GGZ regelt wanneer iemand verplicht kan worden zorg te accepteren. Dat kan als iemand door een ernstige psychische aandoening zichzelf of anderen ernstig nadeel dreigt toe te brengen. In de oude wet stond een gedwongen opname centraal, de Wet verplichte GGZ maakt het mogelijk om verplichte zorg ambulant uit te voeren. Gedwongen opname blijft ook mogelijk. De Wet verplichte GGZ is er alleen voor als het echt niet anders kan; het is voor mensen met psychische problemen beter om verplichte behandeling te voorkomen. In de nieuwe wet is nu ook geregeld dat de betrokkene en de familie inspraak hebben in de behandeling, en in de zorg en ondersteuning daarna.

 • Getuigen aanmelden

  Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, heeft u getuigen nodig. Getuigen kunt u uiterlijk 6 weken voor uw huwelijk of partnerschap aanmelden. Het aanmelden van getuigen kunt u digitaal regelen tijdens de aangifte van uw huwelijk of partnerschap. U kunt ook een afspraak maken bij de gemeente. Als u trouwt of een partnerschap aangaat, heeft u getuigen nodig. Zij zetten hun handtekening op de trouwakte en verklaren hiermee dat u elkaar werkelijk het ja-woord heeft gegeven. Het is vooral een eervolle functie. Getuigen zijn vaak familie of uw beste vrienden. Hoeveel getuigen Per bruidspaar heeft u minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig van 18 jaar of ouder. Als u trouwt onder bijzondere omstandigheden heeft u mogelijk 6 getuigen nodig. Bijvoorbeeld bij een huwelijk in een ziekenhuis of gevangenis. Omzetten partnerschap Wilt u uw partnerschap omzetten in een huwelijk? Dan heeft u geen getuigen nodig.

 • Onafhankelijke cliĆ«ntondersteuner

  Heeft u hulp, zorg of ondersteuning nodig? Weet u niet goed hoe u dit moet regelen of loopt u hierin vast? Dan kunt u terecht bij de Onafhankelijke Cliëntondersteuning. De onafhankelijke cliëntondersteuner is er voor u en zet uw behoefte centraal. Of u nu voor het eerst hulp nodig heeft, of als u iets in uw hulp wilt of moet veranderen. De ondersteuning is onafhankelijk en gratis voor alle inwoners van de gemeente Pekela. “Het enige belang in de ondersteuning is die van jou!” Wilt u contact met een onafhankelijke cliëntondersteuner? Dat kan via welzijnsorganisatie De Badde, telefonisch via 0597 645000 of via een e-mailbericht naar oco@debadde.nl. Meer informatie is te vinden op www.debadde.nl/oco     

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Dit geldt dan voor alle persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP). U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

 • Rioolonderhoud en verstoppingen

  De eigenaar van een gebouw zorgt voor de aansluiting op het riool. Dit geldt voor de aanleg en het onderhoud daarvan. Heeft u last van stank of een verstopping? Is de weg verzakt vanwege een rioollekkage? Controleer of dit op uw eigen terrein is of daarbuiten. Als het daarbuiten is, meldt u dit bij ons. Problemen op uw eigen grond lost u zelf op. Bent u huurder? Meld het dan bij de eigenaar van uw woning of bedrijfspand. Ziet het bedrijf dat u inhuurt, dat de verstopping toch bij de gemeente liggen? Dan krijgt u een brief met een verklaring van hen.

 • Overlijdensaangifte

  Meestal regelt de begrafenisondernemer de overlijdensaangifte. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. Doe de aangifte binnen 5 dagen na het overlijden bij de gemeente waar de persoon overleden is. Wij maken dan een overlijdensakte op. Deze akte kunt u nodig hebben om het overlijden door te geven aan een bedrijf of organisatie. Geef ons de volgende informatie over de overledene door: namen en geslacht plaats en dag waarop hij of zij geboren is plaats, dag en als dat bekend is tijdstip van overlijden burgerlijke staat adres en woonplaats De begrafenis of crematie mag niet eerder plaatsvinden dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden. Wilt u de overledene eerder begraven? Vraag dan om toestemming van de officier van justitie en toestemming van ons. Wilt u de begrafenis of crematie later laten plaatsvinden? Vraag dan om onze toestemming. Woont de overledene niet in de gemeente waar hij of zij gestorven is? Dan geeft die gemeente het overlijden door aan de gemeente waar de overledene woonde. De gemeente waar hij of zij woonde, past de basisregistratie personen aan. Heeft de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld? Vraag ons dan om “verlof tot ontleding”.

 • Erkenning van een kind

  U krijgt samen een kind? Gefeliciteerd! Als jullie niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap met elkaar hebben, kan de vader of duomoeder zijn of haar kind erkennen. De duomoeder is de moeder waar het kind niet uit is geboren. Erkenning kan voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of daarna. Als u het kind erkent, kunt u ook aangeven dat het uw achternaam krijgt. De moeder moet het daarmee eens zijn. Zij komt samen met u langs voor de erkenning. U kiest de achternaam bij het eerste kind. Elk volgende kind krijgt dezelfde achternaam. Is het kind 16 jaar of ouder? Dan mag het kind zelf kiezen welke achternaam het krijgt. Let op! Door erkenning krijgt u niet vanzelf het ouderlijk gezag. Dit regelt u bij de rechtbank. Pas dan mag u ook beslissingen nemen over het kind.  Erkenning voor de geboorte heet “erkenning van de ongeboren vrucht”. Het voordeel is dat het kind meteen bij de geboorte een wettelijke vader of duomoeder heeft.

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.