Zoekresultaat 1 - 10 van 27 resultaten

 • Inburgeren

  Komt u als vreemdeling in Nederland wonen? Dan moet u de Nederlandse taal leren spreken, lezen en schrijven. Ook bent u op de hoogte van hoe wij in Nederland leven. Dit heet inburgeren.

 • Risicovolle locaties

  Vught heeft een aantal locaties met risico op explosies, het weglekken van gevaarlijke stoffen of brand. Om dat te voorkomen nemen de gemeente en de eigenaren maatregelen.

 • Rioolheffing

  Woont u in Vught? Of hebt u hier een bedrijf? Dan is uw woning of bedrijfsruimte meestal aangesloten op het riool van de gemeente. U betaalt dan voor het inzamelen van afvalwater: de rioolheffing. De gemeente betaalt hiervan o.a. de aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel.

 • Hondenbelasting

  In Vught betaalt u geen hondenbelasting.

 • Wegwijs+

  Waar kan ik terecht voor vragen over het opvoeden en opgroeien van mijn kind? Wat doe ik als mijn kind jeugdzorg nodig heeft, bijvoorbeeld omdat er gedragsproblemen zijn? Wat zijn de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget?

 • Grof huisvuil

  U kunt grof huisvuil laten ophalen. Neem hiervoor contact op met de Afvalstoffendienst.

 • Kringloopwinkel

  Hebt u kleding, meubels, servies of speelgoed dat nog heel is maar dat u niet meer gebruikt? Herbruikbare spullen kunt u inleveren bij de Kringloopwinkel Vincentius. Hebt u spullen die opgehaald moeten worden? Neem dan contact op met Vincentius tel. 06 308 470 47 of Het Goed tel. 040 238 71 00.

 • Gemeentelijke onderscheidingen

  Vught heeft een aantal gemeentelijke onderscheidingen. Zij zijn bedoeld voor mensen of instellingen die zich bijzonder hebben ingezet voor de Vughtse gemeenschap. Iedereen die een gemeentelijke onderscheiding krijgt, wordt vermeld in het 'Ereboek van de gemeente Vught'.

 • Ondermijning

  Wat is ondermijning? Ondermijning is een verzamelnaam van manieren waarop criminelen misbruik van de maatschappij maken om criminele activiteiten uit te voeren. Het gaat om verschillende vormen van criminaliteit, zoals drugs, (handel in) illegaal vuurwerk, mensenhandel, (vastgoed) fraude, wapenhandel, milieucriminaliteit of het witwassen van geld. Deze criminele activiteiten zijn meestal niet direct zichtbaar maar hebben veel invloed op de veiligheid en leefbaarheid in wijken.

 • Huiselijk geweld

  Huiselijk geweld is geweld door (ex-)partners, gezinsleden, familie en huisvrienden. Hebt u te maken met huiselijk geweld? Of weet u iemand die hieronder lijdt? Meld dit bij het Steunpunt huiselijk geweld of bij de politie.