Zoekresultaat 1 - 10 van 61 resultaten

 • Briefadres

  Hebt u geen vast woonadres? Of verblijft u in een instelling? Dan kunt u zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven op een briefadres. U staat dan toch ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en blijft bereikbaar voor officiële instanties.

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Trouwt u in het buitenland dan kan de ambassade van het land u vertellen welke documenten u nodig heeft. Soms is een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Het internationale document verklaart dat u volgens de Nederlandse wet met elkaar mag trouwen.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Uw persoonsgegevens zijn geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). U kunt de gemeente verzoeken deze gegevens geheim te houden. Dit is gratis.

 • Sportvelden en sportbanen huren

  De buitensportaccommodaties van de gemeente zijn te huur. Elk complex heeft een hoofdhuurder op vaste bloktijden.

 • Naamswijziging, voornaam

  Dit kan alleen via een advocaat. U moet goed onderbouwde persoonlijke redenen hebben om uw voornaam te kunnen wijzigen. Dat geldt ook als u een naam wilt toevoegen of verwijderen. Neem contact op met een advocaat om uw naamswijziging te regelen.

 • Naamskeuze kind

  Dat kan de achternaam zijn van één van beiden. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen met dezelfde ouders. Wat u moet doen om de naamskeuze officieel te maken, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 • Vertrek naar het buitenland

  Dit doet u vanaf vijf dagen voor vertrek. U kunt uw verhuizing niet eerder doorgeven.

 • Erkenning

  U kunt een kind erkennen waarover u de (aanstaande) vader of duomoeder bent. Dit is in principe alleen nodig als u niet getrouwd of geen geregistreerd partner bent. Wordt u duomoeder? Dan is erkenning soms ook nodig als u wel getrouwd of geregistreerd partner bent.

 • Burgerservicenummer

  Dit gebeurt bij de geboorte of wanneer u zich in Nederland vestigt. U hebt het burgerservicenummer nodig bij communicatie met de overheid. U vindt uw persoonlijke nummer op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

 • Identiteitsfraude

  Of hebt u een gegrond vermoeden dat u slachtoffer gaat worden van identiteitsfraude? Dan is het belangrijk om meteen in actie te komen!