Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Naamskeuze kind

  Bij uw eerste kind kunt u de achternaam van uw kind kiezen. Uw achternaam of die van uw partner. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. U kiest de naam vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte, bij erkenning of bij adoptie. Dit doet u bij de gemeente.

 • Bedrijventerreinen

  Er zijn 5 bedrijventerreinen in Hardinxveld-Giessendam. Bedrijventerrein Boven-Hardinxveld Watergebonden. Netto oppervlak 14,0 hectare. Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd. Bedrijventerrein Langeveer Watergebonden. Netto oppervlakte 21,0 hectare. Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd. Bedrijventerrein Nieuweweg Modern gemengd. Netto oppervlakte 20,6 hectare. Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd. Bedrijventerrein De Peulen Modern gemengd. Netto oppervlak 14,0 hectare. Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd Bedrijventerrein De Blauwe Zoom Modern gemengd. Netto oppervlak 2,4 hectare. Keurmerk Veilig Ondernemen gecertificeerd

 • Erkenning kind

  Met de erkenning neemt u wettelijk het ouderschap op u. Daarvoor hoeft u niet per se de biologische ouder te zijn. Door erkenning: kan het kind uw achternaam krijgen ontstaat er een onderhoudsplicht tussen u en het kind kan het kind van u erven en andersom. De erkenning regelt u vóór of ná de geboorte. Afspraak De erkenning maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente. Ons telefoonnummer is 14 0184. Een e-mail sturen kan ook naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Kosten De erkenning is gratis. Afhandeling Wij maken direct de erkenningsakte op.  

 • Paspoort

  Iedereen vanaf 14 jaar moet in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. Kinderen, onder de 14 jaar, die met zorg te maken krijgen, moeten ook in het bezit zijn van een identiteitsbewijs. Maak een afspraak Let daarbij wel op de openingstijden van de aanvraagbalie. Kosten   Product kosten Paspoort 18 jaar en ouder € 77,85 Paspoort jonger dan 18 jaar € 58,85 Zakenpaspoort € 77,85 Spoedaanvraag reisdocument € 53,00 (plus kosten paspoort )  Afhandeling 5 werkdagen met spoed: 1 werkdag (aanvragen vóór 15.00 uur)

 • Overlijden, aangifte

  Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. De aangifte doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de uitvaartverzorger het overlijden door. In Nederland moet een overledene binnen 6 dagen na overlijden begraven of gecremeerd worden. Hiervoor geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof af. Afspraak maken Deze aangifte maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente via 14 0184. Kosten De aangifte van overlijden is gratis. Voor het uittreksel betaalt u € 15,70.

 • Bezwaar maken

  U kunt bezwaar maken tegen schriftelijke besluiten. Meestal staat het besluit in een brief die u hebt ontvangen. Voorbeelden van besluiten zijn: subsidie-besluit, omgevingsvergunning of het weigeren van een gehandicaptenparkeerkaart. Ook kunt u bezwaar maken wanneer het te lang duurt voordat de gemeente een beslissing neemt op uw aanvraag. Niet iedereen kan zomaar bezwaar maken. U moet belanghebbende zijn. Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Hoe kunt u bezwaar maken? U moet schriftelijk en op tijd bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt bij de gemeente binnen zijn. Bij een brief moet het bezwaarschrift zijn ingediend binnen zes weken na de verzenddatum. De verzenddatum staat op de brief. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: uw naam en adres de datum van het bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met het besluit (de motivering) een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar maakt. Voor een snelle afhandeling stuurt u een kopie, scan of foto van dit besluit mee. uw handtekening uw telefoonnummer U heeft een bezwaarschrift ingediend Meer informatie over wat er gebeurt na binnenkomst van uw bezwaar leest u in de folder Bezwaarafhandeling Drechtsteden (pdf, 2.482 kB). De folder is gemaakt door het Juridisch Kenniscentrum, waar het secretariaat zit voor behandeling van bezwaarschriften voor alle Drechtstedengemeenten. Mogelijkheid tot beroep Als de belanghebbenden het niet eens zijn met de beslissing op bezwaar kunnen zij daartegen beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam.

 • Geboorteaangifte

  In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus is de BurgerBalie minder vaak open. U kunt de geboorte daarom het best digitaal aan ons doorgeven. U kunt de geboorte van uw kind digitaal aan ons doorgeven als: tenminste 1 van beide ouders de Nederlandse nationaliteit heeft u DigiD hebt (van beide ouders als zij niet getrouwd zijn en geen registratie partnerschap hebben) u een ondertekende geboorteverklaring van verloskundige of arts hebt u vóór de geboorte een akte van erkenning hebt laten opmaken, wanneer de ouders niet getrouwd zijn en geen registratie partnerschap hebben beide ouders in dezelfde gemeente wonen Online geboorteaangifte doen Wilt u toch langskomen om de geboorte van uw kind aan te geven? Maak dan een afspraak via 14 0184. U moet immers binnen 3 werkdagen na de geboorte de aangifte gedaan hebben. Meer informatie over onze aangepaste openingstijden Is uw kind in Hardinxveld-Giessendam geboren? Dan doet u geboorteaangifte aan de balie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De medewerker van de gemeente maakt de geboorteakte op en schrijft uw kind in, in de basisregistratie personen (BRP). Afspraak maken Voor aangifte gaat u naar de gemeente waarin uw kind geboren is. Neem van beide ouders een geldig identiteitsbewijs mee. Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente via 14 0184.  

 • Identiteitskaart

  Iedereen vanaf 14 jaar moet een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. Kinderen, onder de 14 jaar, die met zorg te maken krijgen, moeten ook in het bezit zijn van een identiteitsbewijs. Let op! Per 4 januari 2021 heeft uw nieuwe identiteitskaart een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentebalie, ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl Aanvragen Maak een afspraak Let daarbij wel op de openingstijden van de aanvraagbalie. Kosten Kosten identiteitskaart Product kosten Identiteitskaart 18 jaar en ouder € 70,35 Identiteitskaart jonger 18 jaar € 37,95 Spoedaanvraag identiteitskaart € 53,00 (plus kosten ID-kaart)  Afhandeling 5 werkdagen met spoed: 1 werkdag (aanvragen vóór 15.00 uur)

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Voor een nieuwe baan, vraagt de werkgever vaak om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze verklaring noemen we ook wel 'Bewijs van goed gedrag'. Dit bewijs toont aan dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor die nieuwe baan. Aanvragen Online verklaring omtrent gedrag aanvragen U kunt na het maken van een afspraak langskomen op het gemeentehuis.  Maak een afspraak Kosten De kosten bedragen € 41,35. Afhandeling Binnen 4 weken krijgt u de verklaring thuisgestuurd.  

 • Briefadres aanvragen

  Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. Dit kan nodig zijn als u geen (vast) woonadres hebt. U kunt dan vaak geen post ontvangen. In dat geval kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of dit briefadres verstrekt wordt. Andere situaties waarin u een briefadres kunt aanvragen: Als u bijvoorbeeld schipper of kermisexploitant bent. Als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit. Soms kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt of dit op u van toepassing is. Afspraak maken Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Ons telefoonnummer is 14 0184.