Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Melden ongewoon voorval

  Voor milieuklachten en -meldingen kunt u terecht bij Meldpunt Overijssel.

 • Klacht over gedraging provincie Overijssel

  U heeft het recht om een klacht in te dienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u behandeld bent of hoe er met een verzoek van u is omgegaan.

 • Dwangsom bij te laat beslissen

  Aanvragers van een vergunning, ontheffing, subsidie of een bezwaarschrift hebben de mogelijkheid om de provincie een dwangsom uit te laten betalen op het moment dat de provincie te laat is met de beslissing op de aanvraag of bezwaarschrift.

 • Voorziening onverwijlde bijstand

  Uitleg en aanpak over de aanvraag van een voorschot voor bijstand vanwege een (te late) beslissing door een gemeente.

 • Milieuklacht melden

  Voor het melden van milieuoverlast kunt u terecht bij Meldpunt Overijssel.

 • Bezwaar tegen beslissing provincie Overijssel

  Uitleg en aanpak van bezwaar maken tegen een schriftelijke beslissing van de provincie.

 • Woo-verzoek (verzoek om informatie openbaar te maken voor iedereen)

  De Wet Open Overheid (Woo) regelt dat iedereen aan de overheid kan vragen om documenten openbaar te maken over een bestuurlijke aangelegenheid. U kunt aan de provincie vragen om informatie waar de provincie over gaat