Zoekresultaat 1 - 10 van 18 resultaten

 • Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie

  De provincie bemiddelt bij meningsverschillen tussen of met gemeenten en waterschappen. De provincie biedt ook hulp als er problemen zijn tussen een gemeente, een burger of een bedrijf.

 • Gedraging van provincie, klacht

  Als u ontevreden bent over hoe u behandeld bent door een medewerker of bestuurder van de provincie, kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een besluit bewust te lang duurt. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

 • Gedraging van provincie, klacht

  Als u ontevreden bent over hoe u behandeld bent door een medewerker of bestuurder van de provincie, kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een besluit bewust te lang duurt. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

 • Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie

  De provincie bemiddelt bij meningsverschillen tussen of met gemeenten en waterschappen. De provincie biedt ook hulp als er problemen zijn tussen een gemeente, een burger of een bedrijf.

 • Voorlopige voorziening

  Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie, dan kunt u bezwaar maken. Wijst de provincie uw bezwaar af? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen een bouwvergunning. Met een voorlopige voorziening voorkomt u dat de bouw op korte termijn mag beginnen.

  Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks bij de rechtbank in beroep gaan. U hoeft dan niet eerst een bezwaar in te dienen. Ook dan kunt u een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen.

 • Nationale ombudsman

  Als u een klacht heeft, neemt u eerst contact op met ons. Vervolgens behandelen wij uw klacht. Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u de Nationale ombudsman om hulp vragen. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en geeft advies aan de overheid. Dus ook aan ons. Wij hoeven dit advies niet over te nemen. 

  De Nationale ombudsman luistert naar u en onderzoekt uw klacht. Dit zijn voorbeelden waarbij de Nationale ombudsman kan helpen:

  • Het duurt te lang voordat wij uw aanvraag of bezwaarschrift behandelen.
  • Het duurt te lang voordat wij uw klacht afhandelen.
  • U krijgt geen reactie op uw vraag of verzoek om informatie. 
  • U bent niet tevreden met de reactie op uw vraag of verzoek om informatie.
  • U kunt ons niet goed (telefonisch) bereiken.

  Lees meer over wat de Nationale ombudsman voor u kan doen op nationaleombudsman.nl. 

 • Bezwaar tegen beslissing provincie

  Wij kunnen een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Ook kan een andere organisatie namens de provincie een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken tegen dit besluit. Dit kan alleen als u een direct belang heeft bij het besluit (belanghebbende). U bent een belanghebbende als het besluit u direct raakt. Ook organisaties kunnen een collectief of een algemeen belang hebben bij een besluit.

  Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u zelf vertellen waarom u het niet eens bent met ons besluit.

  Soms kunt u meteen een beroep indienen. U hoeft dan geen bezwaar te maken. Een beroep indienen doet u bij de rechtbank. In onze brief met ons besluit staat of u meteen beroep kunt indienen.

 • Bezwaar tegen beslissing provincie

  Wij kunnen een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Ook kan een andere organisatie namens de provincie een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken tegen dit besluit. Dit kan alleen als u een direct belang heeft bij het besluit (belanghebbende). U bent een belanghebbende als het besluit u direct raakt. Ook organisaties kunnen een collectief of een algemeen belang hebben bij een besluit.

  Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u zelf vertellen waarom u het niet eens bent met ons besluit.

  Soms kunt u meteen een beroep indienen. U hoeft dan geen bezwaar te maken. Een beroep indienen doet u bij de rechtbank. In onze brief met ons besluit staat of u meteen beroep kunt indienen.

 • Natuur en landschap, klachtmelding

  In de provincie liggen natuurgebieden waar u vrij kunt wandelen, fietsen en recreëren. Deze natuurgebieden zijn van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, diverse stichtingen of van particulieren. Vaak gelden er regels om planten en dieren te beschermen. Denk hierbij aan regels voor roken, open vuur, paardrijden, het gebruik van auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen.

  Merkt u dat andere gebruikers van de gebieden zich niet aan de regels houden? Ziet u bijvoorbeeld een motorcrosswedstrijd of een grote barbecue op een plek waar dat niet mag? Of heeft u andere klachten over openbare natuurgebieden in de provincie? Meld dit dan bij de provincie.

 • Bibob-onderzoek

  Met een Bibob-onderzoek controleren wij de achtergrond van uw bedrijf. Wij onderzoeken dan de integriteit van uw bedrijf, dus of uw bedrijf eerlijk en betrouwbaar is. Wij onderzoeken bijvoorbeeld of uw bedrijf betrokken is geweest bij fraude. Wij controleren ook de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn.  

  Wij kunnen een onderzoek doen als u: 

  • een vergunning of subsidie aanvraagt 
  • zich inschrijft voor een opdracht van de overheid (een aanbesteding) 
  • vastgoed koopt van of verkoopt aan de provincie  

  Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat iemand bijvoorbeeld een vergunning misbruikt voor criminele activiteiten. Bijvoorbeeld voor het witwassen van geld.  

  Wij kunnen het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen. Of als u een opdracht van de overheid gekregen heeft. 

  Hebben wij na ons eigen onderzoek nog twijfels? Dan vragen wij het Landelijk Bureau Bibob om hulp. Zij doen een eigen onderzoek naar uw bedrijf en de betrokken personen.  

  Blijkt uit het onderzoek dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw onderneming omgaat? Dan kunnen wij uw vergunning, subsidie, opdracht of transactie weigeren of intrekken. Een negatief Bibob-advies blijft 5 jaar geldig.