Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Buitensportaccommodaties

  De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de buitensportaccommodaties op de sportparken. Lansingerland heeft drie sportparken.

 • Aangifte overlijden

  De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

 • Loterij organiseren, vergunning

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig.

 • Binnensportaccommodaties

  Sportfondsen heeft het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke binnensport- en sociaal culturele accommodaties. U kunt hier terecht voor vragen over inplanning, verhuur en facturering.

 • Bezwaar en beroep, geen legeskosten

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Persoonsgegevens, inzage AVG en WPG

  U kunt een verzoek indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of uw persoonsgegevens te verwijderen of het gebruik te beperken.

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  U heeft schade geleden. Denkt u dat wij hiervoor aansprakelijk zijn? Dien dan een schadeclaim in. Als u schade hebt opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar wij verantwoordelijk voor zijn dan dient u een schadeclaim in. Wij hebben onder andere een zorgplicht voor bomen, riolering en de gladheidbestrijding. Zijn wij nalatig geweest, dan kunnen wij onder bijzondere omstandigheden…

 • Verhuizen vanuit het buitenland

  Komt u vanuit het buitenland in Lansingerland wonen? En verblijft u langer dan 4 maanden in Nederland. Binnen 5 dagen na aankomst in Nederland doet u persoonlijk aangifte bij de gemeente in het gemeentehuis in Bergschenhoek.