Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Panden kopen

  Gemeente Roosendaal is eigenaar van diverse bedrijfspanden en woonhuizen die u kunt kopen.

 • Bezwaar tegen belasting gemeente

  Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of met de afvalstoffenheffing, rioolheffing of hondenbelasting? Dan kunt u bezwaar maken via uw persoonlijke pagina op de website van Belastingsamenwerking West-Brabant.

 • Verzoek Correctie (verbeteren) persoonsgegevens

  Kloppen uw persoonsgegevens niet? U kunt vragen om de gegevens te verbeteren. U moet daarvoor bewijzen laten zien.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

 • Subsidie jeugd, onderwijs en peuteropvang

  Bent u een organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, kinderopvang en praktijkbegeleiding? U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Hieronder leest u welke subsidieregels we hebben binnen dit thema.

 • Subsidie voor waterpasserende of waterdoorlatende verharding

  Open verharding zorgt voor minder wateroverlast en minder verdroging van de bodem. U vraagt de subsidie vooraf aan. Zo weet u zeker dat u recht heeft op subsidie. Woningeigenaren, huurders van een woning, Verenigingen van Eigenaren en bedrijven kunnen de subsidie aanvragen.

 • De Hoogt in Wouw

  Tegen de bebouwde kom van Wouw, waar vroeger boerderij De Hoogt met haar landerijen lag, bevindt zich nieuwbouwlocatie De Hoogt. Fase 1 is inmiddels afgerond. Fase 2 gaat in de verkoop wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is. Doel van de ontwikkeling is om woningbouw (vrije kavels) toe te voegen in Wouw. Enerzijds voor koopstarters. Anderzijds om doorstroming in – bij voorkeur – de lokale woningmarkt op gang te brengen. Deze ontwikkeling maakt het particulieren mogelijk om zelf te gaan bouwen. Op deze pagina vindt u informatie over alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van fase 2.

 • Groen voor grijs

  Laten we grijs voor groen inruilen! De gemeente Roosendaal daagt haar bewoners uit om een bewuste keuze te maken voor een groene tuin. Een stenen, onderhoudsvrije tuin is de huidige trend, maar is geen goede ontwikkeling. Met kiezen voor een groene tuin draagt u bij aan de biodiversiteit in Roosendaal, onze leefomgeving en het veranderde klimaat. Iedere vierkante meter telt. Met een groene tuin, een groen dak, een groene gevel, groene erfafscheiding of een vijver in de tuin kan je de natuur in de stad een handje helpen. Matig daarbij het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen, zo houden we Roosendaal groen en gifvrij!

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Wilt u voor een bepaald beroep in aanmerking komen? Dan hebt u soms een bewijs van Nederlanderschap nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Staat u bij ons ingeschreven? Vraag dit bewijs dan bij ons aan.