Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Een organisatie kan u om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Bijvoorbeeld een werkgever, omdat u in de kinderopvang, in het onderwijs of als taxichauffeur gaat werken. Of omdat u een visum nodig heeft. In deze verklaring staat dat u niets strafbaars heeft gedaan dat te maken heeft met de reden waarvoor u de VOG nodig heeft. Ook organisaties kunnen een VOG aanvragen. Bijvoorbeeld om een contract af te sluiten. De dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft de VOG af.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Als u tijdelijk iets op gemeentegrond of op een parkeerplaats wilt plaatsen heeft u een vergunning nodig. Kosten De kosten die u betaalt voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg bestaat uit twee onderdelen. Leges Aanvraag voorwerp op of aan de weg kost € 31,70. Precariobelasting Hoeveel precariobelasting u betaalt, hangt af van de grootte van het voorwerp en voor hoe lang het voorwerp geplaatst wordt. Voorbeelden Bouwwerkzaamheden Denkt u aan puin/afvalcontainers, (rol)steiger, een hekwerk of bouwmaterialen. Winkels Voor uitstallingen van winkels zijn nu nog geen regels vastgesteld. Het kan zijn dat u in de toekomst voor winkeluitstallingen een vergunning nodig heeft. Overig Wilt u een ander voorwerp op gemeentegrond plaatsen is ook daar vaak en vergunning nodig. Neem hiervoor contact op met het team “Apv/bijzondere wetten”. Aanvragen vergunning U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Dit gaat zo: Vergunning voorwerp aan de weg particulier (DigiD) Vergunning voorwerp aan de weg bedrijf (eHerkenning) Bij de hand houden: Een plattegrond tekening waarop u aangeeft waar u het voorwerp wilt plaatsten. Bezwaar en beroep Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.  

 • Klacht over de gemeente

  De gemeente probeert haar taken op een klantgerichte wijze uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het optreden van een medewerker of een bestuurder van de gemeente. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat is niet leuk, maar het gebeurt wel. De gemeente wil fouten en nalatigheden rechtzetten. We willen namelijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarnaast willen we proberen om klachten in de toekomst te voorkomen. Indien u een klacht heeft, aarzel dan niet om die bij ons kenbaar te maken. Uw klacht is voor ons een belangrijk signaal. Het biedt de kans om onze dienstverlening te verbeteren.

 • Aanslag betalen

  U kunt de belasting op twee manieren betalen: U maakt zelf het bedrag over: Betaal de aanslag voor de vervaldatum die op de aanslag staat. Vermeld ook altijd het betalingskenmerk/aanslagnummer van de aanslag bij uw betaling. Maak het geld over naar de rekening van de gemeente: NL29 BNGH 0285 1756 61 ten name van Gem VHL Belastingen (BIC code BNGHNL2G) en vermeld het betalingskenmerk/aanslagnummer. U betaalt in termijnen met een automatische incasso Wat is een automatische incasso? Met automatische incasso kunt u de volgende belastingen betalen: Onroerende-zaakbelastingen Rioolheffing Afvalstoffenheffing Bedrijven Investerings Zone Reclamebelasting Grafonderhoudsrechten De overige belastingen/leges kunt u niet met automatische incasso betalen. Een machtiging voor automatische incasso kunt u afgeven tot aan de laatste vervaldag van de aanslag. Wilt u met automatische incasso betalen? Dan kunt u ons toestemming geven het bedrag van uw rekening af te schrijven door een machtiging af te geven.  U kunt een automatische incasso via de website aanvragen of uw rekeningnummer wijzigen. U heeft hiervoor DigiD nodig van de persoon die de aanslag ontvangt. Het is ook mogelijk per mail een machtigingsformulier op te vragen. Ook kunt u een formulier opvragen om de automatische incasso stop te zetten. Dit kan via belastingen@vijfheerenlanden.nl. Automatische incasso U kunt ook per mail een machtigingsformulier aanvragen via belastingen@vijfheerenlanden.nl U ontvangt uw aanslag later of vraagt later automatische incasso aan. Wat betekent dit voor uw betaling per automatische incasso? Heeft u een automatische incasso ingesteld voor uw aanslag gemeentelijke belastingen? Dan vindt de betaling van de eerste termijn plaats in de maand na de datum (dagtekening) op uw aanslag. De automatische incasso loopt tot en met december. Heeft u nog geen automatische incasso, dan kunt u dit aanvragen voor 21 maart. Geeft u de machtiging later af, dan betekent dit dat er dit jaar minder termijnen overblijven om uw aanslag te betalen. Ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen later? Dan betekent dit dat er dat jaar minder termijnen overblijven om uw aanslag te betalen. Het termijnbedrag is niet afgeschreven Als er niet genoeg geld op uw rekening staat of als u zelf het bedrag teruggeboekt heeft, dan proberen wij dit bedrag nog één keer af te schrijven. Lukt het dan weer niet om het bedrag af te schrijven, dan stopt de automatische incasso voor het betreffende belastingjaar. U moet dan zelf het bedrag dat nog open staat aan de gemeente overmaken. U ontvangt hierover ook een brief van ons. U kunt wel weer opnieuw een machtiging voor automatische incasso afgeven. Stopt u zelf de automatische incasso? En staat er nog een bedrag open? Dan moet u dit in één keer betalen. Welke voordelen heeft een automatische incasso? Veilig en gemakkelijk betalen. Het totaalbedrag wordt automatisch in maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven. U spreidt de betaling automatisch over een langere periode (maximaal 10 termijnen). U kunt geen betaling vergeten, want deze wordt automatisch afgeschreven. Bij tijdige betaling voorkomt u invorderingskosten. Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal? Als u de aanslag niet op tijd betaalt, dan kun u te maken krijgen met invordering. U betaalt dan de kosten hiervoor. U ontvangt achtereenvolgens de volgende brieven: Kosteloze herinnering Aanmaning (dit kost € 8 als het openstaand bedrag lager is dan € 454 of € 18 als het openstaand bedrag € 454 of meer is) Dwangbevel: (dit kost minimaal € 45, hoe hoger het aanslag bedrag, hoe hoger de kosten) We kunnen ook andere dwanginvorderingsmaatregelen treffen om het openstaande bedrag alsnog te incasseren. Zo kan er een vordering op uw loon of uitkering bij uw werkgever of uitkeringsinstantie worden gedaan. Daarnaast kan onze belastingdeurwaarder ervoor kiezen om beslag te leggen op uw auto en andere bezittingen. Laat het niet zo ver komen. Kunt u de aanslag niet betalen? Neem dan gelijk contact met ons op. We bekijken dan samen met u hoe we dat kunnen oplossen.