Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Aangifte overlijden

  Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand is overleden. Meestal regelt de uitvaartorganisatie dit. Als nabestaande kunt u ook zelf de overlijdensaangifte doen. U maakt hiervoor een afspraak.

 • Sportzaal huren

  De gemeente heeft meerdere sportzalen en verhuurt deze aan scholen en soms ook aan sportverenigingen. Maar u kunt deze ook zelf huren voor sport- en onderwijsdoeleinden. Of een kleine basketbalcompetitie beginnen met vrienden en buurtgenoten.

 • Briefadres

  Als u geen vaste woonplek hebt of in een instelling verblijft, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. De gemeente beoordeelt of u een briefadres krijgt.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. 1 tot 4 weken na de aanvraag krijgt u de Verklaring Omtrent het Gedrag per post.

 • Trouwen en partnerschapsregistratie

  Als u gaat trouwen of een partnerschap aangaat, kunt u deze speciale dag in de gemeente Epe vieren op verschillende plekken en met de trouwambtenaar van uw keuze. 

 • Klacht indienen

  De gemeente Epe werkt hard om te zorgen dat haar dienstverlening past bij de wensen en behoeften van haar inwoners. Natuurlijk kan het voorkomen dat u niet blij bent met hoe u behandeld bent door de gemeente. Dan kunt u een klacht indienen. De gemeente doet haar best om binnen 6 weken een besluit te nemen over een klacht. Als dit niet lukt, wordt dit met 4 weken verlengd.

 • Gemeente in gebreke stellen

  Als de gemeente te laat reageert op uw aanvraag of bezwaar, kunt u haar in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een bedrag aan u betalen. Dit bedrag noemen we een dwangsom.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een bewijs van inschrijving. Het bewijst dat u in Epe woont. Hierop staan uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten. U ontvangt het uittreksel binnen 2 werkdagen nadat u het online hebt aangevraagd. Als u het uittreksel in het gemeentehuis aanvraagt, krijgt u het tijdens de afspraak meteen mee.

 • Geboorteaangifte

  Als u een kind hebt gekregen, moet u binnen 3 dagen geboorteaangifte doen in de gemeente waar het kind geboren is. U kunt online aangifte doen of een afspraak maken op het gemeentehuis. Voor de online aangifte hebt u een verklaring van de arts of verloskundige nodig.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  De burgerlijke stand van een gemeente maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten heten akten. Voorbeelden van akten zijn geboorteakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten en overlijdensakten. U heeft een afschrift of uittreksel hiervan nodig als een instantie daarom vraagt. U kunt deze aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt. U ontvangt het afschrift of uittreksel binnen 2 werkdagen nadat u het online hebt aangevraagd en binnen 5 werkdagen als u het schriftelijk aanvraagt. Vraagt u het afschrift of uittreksel tijdens een afspraak in het gemeentehuis aan, dan krijgt u het meteen mee.