Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Paspoort aanvragen

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u een paspoort aan voor uw kind, dan moet uw kind zelf aanwezig zijn. U kunt uw paspoort meestal na 6 werkdagen ophalen.  Voor het aanvragen van een paspoort maakt u eerst een afspraak. Let op: vraag uw paspoort op tijd aan. We verwachten in 2024 meer aanvragen dan normaal. Voor het ophalen maken wij met u een afspraak tijdens de aanvraag. U kunt uw paspoort ook laten bezorgen.

 • Buitenlandse akte inschrijven

  U kunt een buitenlandse geboorte-, huwelijks-, partnerschaps- of overlijdensakte inschrijven in de registers van de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn als u later een afschrift, (internationaal) uittreksel of trouwboekje nodig heeft. Het inschrijven kan alleen digitaal. Dit is 1 van de landelijke taken die de gemeente Den Haag uitvoert voor de rijksoverheid.  Op www.denhaag.nl leest u meer informatie.

 • Vestiging vanuit het buitenland

  Komt u vanuit het buitenland (weer) in Alphen aan den Rijn) wonen en gaat hier meer dan 4 maanden verblijven? Dan maakt u telefonisch een afspraak om u in te schrijven. Dit doet u binnen 5 dagen na aankomst.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) is een bewijs van goed gedrag. U heeft het bewijs nodig als u een nieuwe baan krijgt of gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs. Ook voor een visum of emigratie kunt u een VOG nodig hebben.

 • Bewindvoering kosten

  Bent u bewindvoerder, mentor of curator? Dan kunt u namens uw klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten. U heeft daarvoor een uitspraak van de rechter nodig.

 • Overlijden aangeven

  Meestal doet de uitvaartondernemer de overlijdensaangifte. Als nabestaande kunt u ook aangifte doen. Aangifte van overlijden doet u in de plaats waar de persoon is overleden. U maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente. Maak een afspraak »

 • Emigratie doorgeven

  U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Deze periode hoeft niet achter elkaar te zijn. Geef uw emigratie maximaal 5 dagen voor u vertrekt door aan de gemeente. U kunt voor uzelf en uw meeverhuizende familieleden aangifte doen. Hoe werkt het Wij verwerken uw aangifte op de dag dat u de aangifte doet. Dit is dan de emigratiedatum. Uw emigratie wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties en organisaties zoals zorgverzekeraars, pensioenfondsen, Sociale VerzekeringsBank (SVB). U wordt opgenomen in het register van Registratie niet Ingezetenen (RNI). Bewijs van uitschrijving Een bewijs van uitschrijving kan alleen aan de balie, tijdens uw aangifte van emigratie, worden verstrekt. Hier zijn kosten aan verbonden.  Verhuist u naar Caribisch Nederland (Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius)? Dan ontvangt u van ons een bewijs van uitschrijving. Dit bewijs kost u niets. U heeft het daar nodig bij de inschrijving. Wilt u later een uittreksel met uw emigratiegegevens? Hiervoor kunt terecht bij één van de RNI-loketten. Dit kunt u niet aanvragen bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

 • Adresonderzoek

  Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven of ontvangt u post voor iemand die niet (meer) op uw adres woont. U kunt de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. De gemeente kijkt dan in de basisregistratie personen (BRP) of de persoon op uw adres staat ingeschreven. Is dit het geval, dan onderzoekt de gemeente waar deze persoon echt woont.   Na het afronden van het onderzoek zijn er 2 mogelijkheden: De persoon geeft zelf zijn verhuizing door en wordt op dat adres ingeschreven. Het is niet duidelijk waar de persoon woont en wordt uitgeschreven van uw adres. De gemeente past de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) aan. Het duurt 6 tot 8 weken voordat het onderzoek is afgerond.

 • Privacyverklaring budgetbeheer en schuldhulpverlening

  Inwoners met (problematische) schulden kunnen zich bij de gemeente een schuldhulpverleningstraject aanvragen. Als uit gesprekken blijkt dat het nodig is om budgetbeheer in te zetten, dan is dit mogelijk. Om de schuldhulpverlening mogelijk te maken, gebruiken wij uw persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens van inwoners die zich melden bij Schuldhulpverlening. Welke gegevens worden verwerkt Wij gebruiken persoonsgegevens zoals: naam, adres, geboortedatum en financiële gegevens over inkomen, vermogen en schulden. Vanuit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening registreren wij ook gegevens van uw eventuele partner en/of kinderen. Om schuldhulpverlening te kunnen bieden gebruiken wij de volgende persoonsgegeven: naw-gegevens geboortedatum geslacht burgerservicenummer documentnummer ID-bewijs burgerlijke staat nationaliteit verblijfstitel inschrijfgegevens gemeente contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) gegevens persoonlijke relaties (zoals partner en kinderen) gezinssamenstelling woon- en huurgegevens financiële gegevens (zoals bankafschriften, inkomen, vermogen en overzicht schulden) aangiften inkomstenbelasting Waarom gebruiken wij deze persoonsgegevens De gemeente gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Het belangrijkste doel is om de inwoner te ondersteunen bij het op orde krijgen van geldzaken. Het doel is ook om rust te creëren in de financiële situatie door (een grotere) schuldenlast te voorkomen en (waar nodig) schuldsanering aan te vragen. Daarom worden de persoonsgegevens ook gebruikt voor: het beoordelen van een aanvraag/het voeren van een intakegesprek het begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een geschikte oplossing gericht om schuldhulpverlening mogelijk te maken het behandelen en beoordelen van aanvragen op grond van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) het afgeven van beschikkingen het communiceren met de inwoner het beoordelen, registeren en opslaan van gegevens voor een aanvraag budgetbeheer het opstellen en uitvoeren van een budgetplan bij budgetbeheer: het doen van betalingen voor de inwoner (aan partijen als woningbouwverenigingen, ziektekostenverzekeraars en schuldeisers) bij budgetbeheer: het doen van betalingen aan de inwoner zoals leefgeld het bewaken van het proces en de voortgang rondom budgetbeheer het behandelen van en begeleiden naar schuldsanering vanuit de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) of een dwangakkoord via de rechtbank het monitoren van het proces en de voortgang van de schuldhulpverlening als het nodig is, het inschakelen van hulpverleners het maken van geanonimiseerde managementrapportages voor het verbeteren van diensten en het verbeteren en verantwoorden van ons beleid het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek Reden voor het gebruik van persoonsgegevens Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een reden voor is. Dit noemen we 'grondslag'. Deze grondslag staat in artikel 2 en artikel 3 van de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening. Vanuit de wet moeten wij inwoners uit de gemeente Alphen aan den Rijn met schulden ondersteunen. Ook moeten we voorkomen dat inwoners in (ernstige financiële) problemen raken.  Wie ontvangen de persoonsgegevens Wanneer het nodig is voor de eerder genoemde doelen, delen wij persoonsgegevens met andere partijen. Wij delen alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens. Bij budgetbeheer deelt de gemeente bijvoorbeeld persoonsgegevens met: werkgever uitkeringsinstantie belastingdienst woningcorporaties zorgverzekeraars energieleverancier waternet andere verzekeraars schuldeisers rechtbank (als er sprake is van een aanvraag tot schuldsanering en/of een dwangakkoord) verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard Wij bewaren persoonsgegevens zolang wij aan u schuldhulpverlening verlenen. Behave als een wet van ons vraagt om uw gegevens voor een andere periode te bewaren De selectielijst van de Archiefwet eist dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren: 5 jaar vanaf het moment dat de schuldhulpverlening aan u is gestopt 5 jaar aIs schuldhulpverlening aan u is geweigerd Meer informatie Als u een vraag heeft over uw persoonsgegevens, dan stuurt u een e-mail naar privacy@alphenaandenrijn.nl Uw eigen persoonsgegevens inzien uw persoonsgegevens laten aanpassen of verwijderen