Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Trouwen: locaties

  U kunt in Capelle trouwen in het gemeentehuis, op een aangewezen trouwlocatie of op een locatie naar keuze.

 • Bezwaar maken tegen overige besluiten

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken middels een bezwaarschrift.

 • Akte burgerlijke stand

  Inwoners kunnen om verschillende redenen een kopie van akteafschriften voor zichzelf of iemand anders aanvragen bij de burgerlijke stand.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Gaat u werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen? Dan kan uw werkgever vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Bij twijfel volgt er een adresonderzoek.

 • Aangifte overlijden

  Bij een overlijden moet daar verplicht aangifte van gedaan worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit.

 • Geheimhouding persoonsgegevens wijzigen

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij in de BRP. Verschillende organisaties kunnen deze gegevens ontvangen. Er kan gevraagd worden om geheimhouding.