Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Briefadres

  U kunt een briefadres aanvragen als u geen (vast) woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook als u in een tehuis of inrichting verblijft en u kunt of wilt zich hier niet inschrijven, kunt u een briefadres aanvragen. De aanvraag voor het briefadres doet u in de gemeente waar de verlener van het briefadres woont.   Afspraak maken briefadres   Briefadres aanvragen Het aanvragen van een briefadres doet u aan de balie van de gemeente. Gebruik hiervoor de knop 'Afspraak maken briefadres'. Let op: het adres dat u opgeeft is van een woonhuis. Het mag geen bedrijf of postbusnummer zijn. Meenemen een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument), een schriftelijke opgave van de reden waarom u een briefadres nodig heeft, bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of bewijs van de kamer van koophandel, een schriftelijke toestemming van de briefadresgever met een kopie van zijn identiteitsbewijs. Voorwaarden Om een briefadres te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: u heeft geen woonadres (de gemeente onderzoekt dit), het briefadres bevindt zich in Nederland, u heeft een duidelijke reden voor de aanvraag. Gaat de gemeente akkoord, dan krijgt u voortaan alle post van overheidsinstanties op dit briefadres. De briefadresgever van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. U moet uw briefadres wel zelf doorgeven aan alle andere instanties. Verzorgingstehuis / verpleegafdeling Wij krijgen vaak de vraag om personen in een verzorgingstehuis in te schrijven op het adres van de mantelzorger. Dit is helaas niet mogelijk. Enkel personen die zijn opgenomen op een verpleegafdeling komen in aanmerking voor een briefadres. Zij kunnen een briefadres nemen bij een mantelzorger. Gevolgen briefadres voor huidige bewoners Iemand die op een briefadres ingeschreven staat, telt niet mee als bewoner op dat adres. Als u als briefadresgever twijfelt over eventuele gevolgen, bijvoorbeeld voor uw uitkering of huurtoeslag, dan kunt u het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat u toestemming verleent.  

 • Nachtregister

  Wilt u als ondernemer overnachtingen aanbieden? Dan moet u een nachtregister bijhouden. Dit is wettelijk verplicht. De gemeente kan vragen om de gegevens uit het nachtregister in te zien. Bijvoorbeeld bij de aangifte van de toeristenbelasting of bij een controle. In het nachtregister zet u de volgende gegevens: naam en adres van de gast; dag van aankomst; dag van vertrek; welk identiteitsbewijs de gast heeft getoond. U mag een eigen formulier of systeem gebruiken. Er is eventueel een (voorbeeld)lijst beschikbaar. Hotel, bed and breakfast of camping starten Wilt u een hotel, bed and breakfast (B&B), minicamping of ander nachtverblijf starten? Of wilt u het overnemen, verplaatsen en beëindigen? Neem dan contact met ons op. Wij ontvangen graag de volgende informatie: gegevens van de bedrijfsleider de locatie van het bedrijf Kunnen er in uw bedrijf meer dan 10 personen tegelijk overnachten? Vraag dan een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan via Omgevingsloket online. Wilt u alcohol verkopen? Dan vraagt u ook een alcoholwetvergunning aan. Starten met kamerverhuur, B&B etc. In de gemeente Terneuzen is voor het starten van kamerverhuur een vergunning nodig. Vraag naar de voorwaarden, ook als u een bestaande situatie met kamerverhuur overneemt. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunning en Handhaving, tel 14 0115.  

 • Klein kansspel (bingo of rad van fortuin)

  Voor kleine kansspelen zoals bingo of rad van fortuin dient u een melding te doen bij de gemeente. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: de waarde van de prijzen per spelronde mag niet meer bedragen dan € 400,- en de waarde van de prijzen per bijeenkomst (per dag) mag niet meer bedragen dan € 1.550,- en de vereniging moet minstens drie jaar bestaan en de opbrengst van het kansspel moet ten bate komen van een doel conform de statuten van de vereniging of een ander maatschappelijk goed doel. Dit mag niet het organiseren van kansspelen zijn. Ook mag er geen enkel persoonlijk belang zijn. Hoe doe ik een melding klein kansspel? Maak uw keuze uit de knoppen 'Klein kansspel melden'. Als burger heeft u hiervoor DigiD nodig. Als organisatie eHerkenning . Doe uw melding minimaal twee weken van te voren.   Klein kansspel melden als burger Klein kansspel melden als organisatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en handhaving, tel 14 - 0115.

 • Klachten over de dienstverlening

  Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente Terneuzen? Bijvoorbeeld een klacht over het gedrag van een medewerker van de gemeente? Of vindt u dat u lang moet wachten voordat u wordt geholpen? Dan kunt u het 'klachtenformulier' invullen.   Klacht indienen als burger Klacht indienen als organisatie   Procedure bij klachten over dienstverlening gemeente Terneuzen Eerst proberen wij de klacht in een gesprek met u op te lossen. Als dat niet lukt, wordt u uitgenodigd om tijdens een hoorzitting uw klacht verder toe te lichten. We volgen dan de officiële klachtenprocedure. Bekijk de klachtenprocedure. We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor iedere werkdag van 9:00 tot 17:00 terecht via het gratis nummer: 0800 - 33 55 555. De Nationale Ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale Ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale Ombudsman. Andere klachten Andere klachten kunt u melden via onze website. Denk daarbij aan een storing aan de openbare verlichting, een losliggende stoeptegel of zwerfafval. Meld een klacht.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Dan kunt u dit melden via de website www.verlorenofgevonden.nl. Op deze landelijke website kunt u zelf gevonden voorwerpen melden én verloren voorwerpen terugvinden. Uw persoonlijke gegevens komen niet op deze website te staan.   Verloren of gevonden voorwerp melden   Verloren voorwerpen Bent u iets verloren? U kunt dit melden via de website www.verlorenofgevonden.nl Op deze website vindt u ook een overzicht van de voorwerpen die als gevonden zijn gemeld. Uw verloren voorwerp weer teruggevonden? Heeft u een melding gedaan van een vermissing en is het voorwerp weer in uw bezit? U krijgt een bevestiging via e-mail nadat u uw voorwerp heeft aangemeld. Via een link in die e-mail kunt u het voorwerp weer afmelden. Op deze manier helpt u mee om het overzicht van de verloren en gevonden voorwerpen actueel te houden. Gevonden voorwerpen Aangifte Wie een voorwerp vindt, is verplicht om hiervan zo snel mogelijk aangifte te doen. Dat kan via www.verlorenofgevonden.nl.  Het registreren en bewaren van gevonden en verloren voorwerpen is een taak van de gemeente. Vindt u het voorwerp in een woning, gebouw of vervoermiddel? Meld dit dan aan de bewoner, gebruiker of beheerder. Thuis bewaren of afgeven bij de gemeente Bij voorkeur bewaart u het voorwerp dat u heeft gevonden bij u thuis. Zorg ervoor dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als waarin u het vond. De gemeente brengt daarna de vinder en eigenaar met elkaar in contact. Geen beschikking over internet of wilt u het voorwerp niet thuis bewaren? Dan kunt u het voorwerp tijdens de openingstijden ook afgeven bij onze publieksbalie, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. Maak hiervoor een afspraak. Fietsen en andere grotere voorwerpen Heeft u een fiets of ander groot voorwerp gevonden? Ook deze voorwerpen kunt u melden via  www.verlorenofgevonden.nl. Deze voorwerpen bewaren we op De Koegors, Koegorsstraat 4 in Terneuzen. Rijbewijs, paspoort of ID-kaart gevonden of verloren? Een gevonden rijbewijs en/of reisdocument (identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument) moet u altijd inleveren bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Voor meer informatie: Identiteitsdocument, verlies, diefstal of beschadiging Rijbewijs Bankpas, creditcard, zorgpas of Ov-kaart gevonden of verloren? Heeft u een (persoonlijke) pas gevonden, bijvoorbeeld een bankpas, creditcard, zorgpas of (persoonlijke) Ov-kaart? Lever de pas dan in bij de desbetreffende instantie of stuur deze meteen op naar de bank, instantie of het vervoersbedrijf. Mocht u uw pas verloren zijn, informeer dan bij de desbetreffende instantie wat u in dat geval kunt doen. Huisdier gevonden of kwijt? Dit kunt u melden bij Stichting Amivedi via de website www.amivedi.nl of tel. 088 - 006 46 03 (meldpunt Zeeuws-Vlaanderen). Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren. Op de website van Stichting Amivedi vindt u meer informatie. Is uw bezit gestolen? Als u denkt dat uw eigendom is gestolen, doet u aangifte bij de politie. Dit kan via www.politie.nl of op het politiebureau. Op de website www.politie.nl vindt u meer informatie over het (digitaal) aangifte doen. Aangifte bij de politie doet u: In geval van diefstal Bij verlies van een buitenlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. In dit geval moet u zo spoedig mogelijk aangifte doen. Aansluitend moet u bij de ambassade of consulaat een nieuw (reis)document aanvragen. Kosten De eigenaar moet de gemaakte kosten vergoeden. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het opsporen van de eigenaar of het bewaren van het voorwerp. Ditzelfde geldt ook voor de vinder, als die na de bewaartermijn eigenaar wil worden van het gevonden voorwerp. Er is geen wettelijk recht op vindersloon. De vinder kan vragen om een redelijk vindersloon.

 • Bewijs van garantstelling

  Vreemdelingen die voor een kort verblijf naar Nederland willen reizen hebben, afhankelijk van hun nationaliteit, een visum nodig. Een kort verblijf is maximaal drie maanden. Een visum is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot Nederland. Een visum is een sticker in uw reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort). Een visum geeft aan dat er geen bezwaar bestaat tegen uw binnenkomst voor een kort verblijf. Het visum is maximaal drie maanden geldig. U vraagt het visum aan bij de Nederlandse ambassade, of bij het consulaat in uw land. Als u een visum kort verblijf aanvraagt, hebt u een aantal documenten nodig. U moet deze documenten bij het indienen van de aanvraag laten zien. Voor een aantal documenten moet u de handtekening bij een Nederlandse gemeente laten legaliseren. Dit kunt u laten doen bij iedere willekeurige gemeente in Nederland. Maak hiervoor een afspraak. Afspraak maken legaliseren handtekening   Om welke documenten gaat het? Bewijsstukken ter onderbouwing van uw reisbestemming: Dat kan bijvoorbeeld een bewijs van verblijf bij familie of vrienden zijn. Gebruik hiervoor altijd het formulier ‘Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking’. Let op! De handtekening(en) op het formulier moet u laten legaliseren bij de gemeente. Een garantverklaring. Dit is een verklaring dat een familielid of een andere relatie garant staat voor uw verblijf in Nederland. Deze is alleen nodig als u niet over voldoende vermogen beschikt. De uitnodigende partij (referent in Nederland) of een derde moet in dat geval een garantverklaring invullen en ondertekenen. Gebruik hiervoor altijd het formulier ‘Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking’. Het formulier garantverklaring kunt u, naast het uitnodigen van gasten, ook gebruiken als garantverklaring voor deze gasten. In dat geval moet ook uw partner zijn/haar handtekening zetten op het formulier. Let op! De handtekening(en) op het formulier moet u laten legaliseren bij de gemeente. Moet de betrokkene persoonlijk aanwezig zijn? Voor het legaliseren van de handtekening moet betrokkene persoonlijk aanwezig zijn. Meenemen een geldig identiteitsbewijs waarop de handtekening staat; het document waarop u de handtekening wilt plaatsen. geld; U betaalt bij de aanvraag, bij voorkeur met pinpas. Kosten De kosten voor het legaliseren van een handtekening bedragen € 11,10. Deze kosten rekenen wij per formulier en niet per handtekening. Vragen Voor vragen over de verstrekking van een visum kunt u terecht bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Of bij de Nederlandse ambassade of consulaat in uw land. De IND is bereikbaar via www.ind.nl. Of telefonisch: 088 - 043 04 30, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Vanuit het buitenland belt u +31 88 043 04 30.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Of als u een wapenvergunning aanvraagt. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuis gestuurd Het aanvragen van een VOG doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U maakt een afspraak voordat u langskomt. U neemt mee: een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning); het aanvraagformulier VOG. U krijgt dit meestal van degene die om de verklaring vraagt. geld; U betaalt bij de aanvraag, bij voorkeur met pinpas. Kosten € 41,35   Afspraak maken   Online aanvragen Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. Een online VOG-aanvraag kost € 33,85 (€ 7,50 minder dan een aanvraag via de publieksbalie). Hoe gaat de online VOG-aanvraag in zijn werk? Dit kunt u lezen op de website van Justis. Kunt u de VOG niet zelf aanvragen? Als u zelf niet naar de gemeente kan komen, mag iemand anders de VOG voor u aanvragen. U moet deze persoon hiervoor machtigen. Dat doet u met het machtigingsformulier (pdf). VOG voor ondernemers Het u een bedrijf en heeft u een VOG nodig voor uw bedrijf? Dan moet u een VOG voor Rechtspersonen aanvragen. Deze aanvraag is niet mogelijk via de gemeente. U kan de aanvraag doen voor rechtspersonen via de website van Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie. Zzp'er Als u zzp'er bent, dan kunt u uw aanvraag wel via de gemeente indienen. In dat geval kunt u bij ons een afspraak maken om dit aan de balie te regelen. Meer informatie Wilt u meer weten over de VOG? Ga dan naar de website van Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie.  

 • Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Als het besluit direct gevolgen voor u heeft dan kunt u bezwaar maken. U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn gaat in op de dag ná de dag dat het besluit bekend wordt gemaakt. Het indienen van een bezwaar tegen een gemeentelijk besluit is gratis.   Bezwaarschrift indienen als burger Bezwaarschrift indienen als organisatie   Indienen van uw bezwaar U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn gaat in op de dag ná de dag dat het besluit bekend wordt gemaakt. U stuurt uw bezwaar naar het College van Burgemeester en Wethouders, de Burgemeester of de Raad. In het besluit (beschikking) zelf is vermeld aan wie u het bezwaarschrift moet richten. In uw bezwaarschrift moet u de volgende punten opnemen: uw naam en adres; de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft; het besluit waartegen u bezwaar maakt; de reden van uw bezwaar; uw (digitale) handtekening. U kunt uw bezwaarschrift online indienen door de knop 'Bezwaarschrift indienen' te gebruiken. U logt dan in met uw DigiD.  U kunt uw bezwaarschrift ook per post indienen. Het adres is: postbus 35, 4530 AA Terneuzen. U kunt iemand machtigen om een bezwaar namens u in te dienen. Hiervoor dient er een getekende verklaring van u toegevoegd te worden. Een bedrijf kan het bezwaar ondertekenen middels eherkenning. Afhandeling van uw bezwaar Na de bezwaartermijn van zes weken heeft de gemeente 12 weken de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Binnen die twaalf weken kan de gemeente de termijn met maximaal zes weken verlengen tot 18 weken. Een bezwarencommissie houdt een hoorzitting. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Daarna brengt de bezwarencommissie een advies uit aan degene die het besluit heeft genomen. Dit kan het College van Burgemeester en Wethouders, de Burgemeester of de Raad zijn. Voorlopige voorziening vragen Tijdens de bezwaarschriftperiode blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. U kunt aan de voorzieningenrechter vragen om een ‘voorlopige voorziening’. De rechter kan een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) tijdelijk schorsen. Er mag dan bijvoorbeeld geen gebruik worden gemaakt van die vergunning. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. In beroep bij de rechtbank U krijgt een brief met de beslissing op uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift. Meer informatie Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid over bezwaar en beroep en in de brochure Bezwaar en Beroep. De volledige en actuele tekst van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid. Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 - 0115.

 • Beleidslijn BIBOB

  Wat is de wet BIBOB? In hoofdlijnen regelt de wet twee zaken. Ten eerste wordt het mogelijk om bepaalde vergunningen, subsidies en aanbestedingen te weigeren wegens - globaal gezegd - het hebben van criminele banden. Ten tweede voorziet de wet in een landelijk Bureau BIBOB dat gemeenten desgevraagd gaat adviseren over de mate van ernstig gevaar dat er sprake is van criminele banden en daartoe screeningen kan gaan uitvoeren. Toepassing van deze wet bevordert een integere besluitvorming. In dit kader heeft de gemeente een beleidslijn BIBOB gemaakt. Deze beleidslijn is vooralsnog slechts van toepassing op alcoholwetvergunningen, exploitatievergunningen en exploitatievergunningen in de seks/ prostitutiebranche. De beleidslijn is in werking getreden op 1 januari 2006. Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe uitgebreide beleidslijn BIBOB.   Hoe gaat het precies in z’n werk? Alle ondernemers die een vergunning aanvragen op het gebied van drank, horeca (ook coffeeshops), speelautomatenhallen of prostitutie krijgen te maken met de wet BIBOB. Voor de vergunningaanvraag vult u een aantal formulieren in – waaronder een BIBOB-vragenlijst. Vervolgens wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als u de vragen van het BIBOB-formulier niet beantwoordt, kan de vergunning worden geweigerd of ingetrokken. De gemeente toetst uw aanvraag aan het bestaande beleid. Zij maakt hiervoor gebruik van een aantal openbare bronnen. De gemeente kan tevens het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) inschakelen. Zij kunnen de gemeente advies verstrekken over de vergunningsaanvraag. Mocht er aanleiding zijn tot verdere toetsing, door bijvoorbeeld een onduidelijke financiering of bedrijfsorganisatie, dan kan de gemeente besluiten het landelijke bureau BIBOB in te schakelen. Hier ontvangt u schriftelijk bericht over. Er kan u gevraagd worden een aantal persoonlijke gegevens te overhandigen. U kunt tegen het besluit om een onderzoek in te stellen geen bezwaar maken. Wel kunt u besluiten uw aanvraag in te trekken.   Wat is het bureau BIBOB? Het landelijke bureau BIBOB valt onder het Ministerie van Justitie en heeft toegang tot bronnen waar de gemeente slechts zeer beperkt over mag beschikken. Dit zijn gegevens van bijvoorbeeld politie, justitie en de belastingdienst. Het BIBOB-advies kan drie uitkomsten hebben. Wanneer er geen gevaar voor misbruik bestaat, wordt de vergunning verleend. Bestaat er enige mate van gevaar, dan kan de gemeente extra eisen verbinden aan een vergunning. Het bureau kan ook vaststellen dat er een ernstig gevaar voor misbruik bestaat en brengt dan een negatief advies uit. De gemeente is niet verplicht dit advies op te volgen, maar weegt het mee in haar besluitvorming. De gemeente kan op basis van een advies een vergunning weigeren of intrekken.    Contactgegevens Gemeente Terneuzen Ter attentie van: BIBOBcoördinator Postbus 35 4530 AA Terneuzen Tel.: 14 0115 (vanuit het buitenland +31 115 455 000)