Zoekresultaat 1 - 10 van 60 resultaten

 • Nadeelcompensatie

  Nadeelcompensatie ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een omgevingsplan.

 • Ontkenning vaderschap door moeder

  Moeders kunnen ontkennen dat hun overleden echtgenoot de vader van het kind is. Hiervoor moeten ze een verklaring afleggen. Er gelden voorwaarden.

 • Uittreksel geboorte, overlijden, huwelijk en echtscheiding

  De gemeente schrijft belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven op in een officieel document. Dit heet een akte. Belangrijke gebeurtenissen zijn...

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Bij schade door de gemeente, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden via een schadeclaim. Schade moet eerst gemeld worden bij de verzekering.

 • Groenstrook of boomspiegel kopen of adopteren

  Groenstrook of boomspiegel kopen of adopteren

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is...

 • Klacht over de gemeente indienen

  Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

 • Zienswijze indienen

  Als u het niet eens bent met een plan of besluit van de gemeente, kunt u uw zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze opsturen of mondeling doorgeven aan de gemeente.

 • Klein kansspel organiseren

  Bij een klein kansspel kunnen deelnemers prijzen winnen. Deze prijzen blijven onder een bepaald bedrag. U meldt een klein kansspel bij de gemeente.

 • Trouwlocatie worden

  Doe een aanvraag om uw onderneming of locatie aan te melden als officiële, vaste trouwlocatie.