Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Bezwaar maken

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de gemeente te sturen.

 • Verhuizing doorgeven

  Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Inwoners kunnen om verschillende redenen een kopie van akteafschriften voor zichzelf of iemand anders aanvragen bij de burgerlijke stand.

 • Gebruik achternaam veranderen

  In een aantal situaties kan het gebruik van de achternaam veranderd worden. Er kan gekozen worden uit verschillende alternatieven.

 • Overlijden, aangifte

  Bij een overlijden moet daar verplicht aangifte van gedaan worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Een levenloos kind kan geregistreerd worden in de BRP. Dit is niet verplicht.