Zoekresultaat 1 - 10 van 49 resultaten

 • Vluchtelingenpaspoort aanvragen

  Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Het is ook een identiteitsbewijs. U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

 • Bezwaar en beroep

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Basisregistratie personen (BRP), geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente kan voor u regelen dat bepaalde instanties de persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) van u en/of uw minderjarige kinderen niet kunnen inzien.

 • Erfpacht

  U kunt bij gemeente Alkmaar het erfpacht van een woning of bedrijfspand afkopen. Het erfpachtrecht wordt omgezet in vol eigendom van de grond.

 • Nadeelcompensatie

  Denkt u schade geleden te hebben door toedoen van de gemeente? Misschien komt u dan in aanmerking voor nadeelcompensatie.

 • Geboorte, aangifte

  Is uw kindje geboren in Alkmaar? Dan geeft u binnen 3 dagen na de geboorte dit door in het Stadskantoor.  We noemen dit aangifte van geboorte doen.

 • Echtscheiding melden

  Een scheiding regelt u met een advocaat bij de rechtbank. Zodra uw scheiding is geregeld, meldt u of uw advocaat dit bij de gemeente. Uw echtscheiding is pas definitief als dit verwerkt is in de burgerlijke stand van de gemeente.

 • Bewijs van in leven zijn

  Met een bewijs of verklaring van in leven zijn kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent.

 • Klacht over het handelen van een ambtenaar/het gemeentebestuur

  U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker of het gemeentebestuur bent behandeld.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Ouders die dat wensen, kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie personen (BRP).