Zoekresultaat 1 - 10 van 34 resultaten

 • Buitenlands huwelijk registreren

  Bent u getrouwd in het buitenland? Dan moet u uw huwelijk registreren in Nederland. Dat doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Handtekening legaliseren

  Het laten legaliseren van uw handtekening betekent dat deze echt is. Dit kunnen wij voor u doen.

 • Overlijdensaangifte

  Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Meestal zorgt de begrafenisondernemer hier namens de familie voor.

 • Volkstuin

  Wilt u een volkstuin huren? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade geleden door de gemeente? Dan kunt u ons hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij ons.

 • Zienswijze

  Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente? Dan kunt u ons dat laten weten. U kunt dan een zienswijze indienen.

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Wilt u in het buitenland trouwen? Dan heeft u misschien een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring nodig. Deze vraagt u bij ons aan.

 • Geboorteaangifte

  U moet binnen 3 dagen na de geboorte van een kind geboorteaangifte doen. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is.

 • Opnieuw in Nederland wonen

  Woont u in het buitenland en komt u weer in Nederland wonen? Dan moet u zich opnieuw inschrijven in onze gemeente.

 • Registratie levenloos geboren kind

  Als uw kindje levenloos geboren is, dan doet u hiervan aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind is geboren. U krijgt van de gemeente een akte van geboorte (levenloos). Het is ook mogelijk om een kind dat levenloos is geboren of een kind dat kort na de geboorte is overleden, te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doet u bij de gemeente waar u woont.