Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. Als u solliciteert naar een baan in het openbaar bestuur, kunt u dit bewijs ook nodig hebben. Vraag het bewijs aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U krijgt een uittreksel uit de basisregistratie personen. Bij de gemeente Heerde kunt u het uittreksel online en op het gemeentekantoor aanvragen. Uittreksel online aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. U kunt betalen via iDEAL of een creditcard (Visa of Mastercard). Na het online aanvragen wordt uw uittreksel binnen enkele werkdagen verstuurd naar het adres waar u volgens de basisregistratie personen staat ingeschreven. Wat kost een uittreksel? Een uittreksel kost € 10,50. Wilt u het uittreksel aanvragen bij de balie in het gemeentekantoor? Maak dan online een afspraak. Afspraak maken. Heeft u een afspraak gemaakt om het uittreksel aan te vragen aan de balie van het gemeentekantoor? Neem dan de volgende documenten mee: Een geldig identiteitsbewijs. Voldoende geld. U moet uw uittreksel betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen. U kunt uw uittreksel direct meenemen.

 • Handtekening laten legaliseren

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen. Een bedrijf of organisatie kan er ook om vragen. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier. U ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs. Wilt u uw handtekening laten legaliseren? Maak dan online een afspraak. Afspraak maken Wat kost het legaliseren van een handtekening? Dat kost € 10,50. Wat moet u meenemen? Een geldig identiteitsbewijs. Het document dat u wilt ondertekenen. Voldoende geld. U moet de legalisatie betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen.

 • Geboorteaangifte

  Aangifte van de geboorte van een kind doet u in de gemeente waar uw kind geboren is. Bij ons kan dit alleen op afspraak. U kunt uw afspraak online maken. Afspraak maken Doe de aangifte binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een geboorteakte op. Eindigt de termijn van 3 dagen op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. Bovendien moeten er altijd minimaal 2 werkdagen in deze termijn zitten. Enkele voorbeelden: Uw kind wordt op een woensdag geboren. De termijn van 3 dagen eindigt op zaterdag en wordt daarom verlengd tot en met maandag (de eerstvolgende werkdag). Uw kind wordt op een donderdag geboren. De termijn van 3 dagen eindigt op zondag en wordt ook in dit geval verlengd tot en met maandag (de eerstvolgende werkdag). Uw kind wordt op een vrijdag geboren. De termijn van 3 dagen eindigt op maandag. Omdat er maar 1 werkdag (maandag) in deze termijn zit, wordt de termijn verlengd tot en met dinsdag. De vader of meemoeder moet aangifte doen Kan de vader of meemoeder niet? Dan moet de aangifte gedaan worden door: De moeder uit wie het kind is geboren. Iemand die bij de geboorte aanwezig was. Een bewoner van het huis waar het kind is geboren. Het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren. Wat zijn de kosten? De aangifte van een geboorte kost niets.  Een uittreksel uit de burgerlijke stand kost € 15,70 . Wat moet u meenemen? Geldig identiteitsbewijs. Bewijs van de dokter of verloskundige. Een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind (indien van toepassing). Overige informatie Op www.rijksoverheid.nl kunt u bekijken welke organisaties gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) mogen ontvangen. Deze organisaties worden geïnformeerd over de geboorte van uw kind.

 • Kleine kansspelactiviteiten organiseren

  Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspellen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur. Wilt u een klein kansspel organiseren? Dan moet u dit bij ons melden. Doe dit minimaal 2 weken voor de start van de activiteit. Een melding doen kost niets. Wat zijn de voorwaarden? Uw organisatie bestaat minimaal 3 jaar. Het doel van uw organisatie moet duidelijk zijn. Het doel mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn.  Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal € 400,00 per ronde zijn en € 1.550,00 per bijeenkomst. Een melding doen Kan met het volgende formulier: Klein kansspel melden Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u de melding niet online doorgeven? Download dan het formulier Klein kansspel melden (pdf, 149Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw melding? Een omschrijving van het soort klein kansspel dat wordt georganiseerd. Een omschrijving van de bestemming van de opbrengst. De datum waarop het klein kansspel wordt georganiseerd. De totale waarde van de prijzen. Wat doen wij met uw melding? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw melding aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw melding niet-ontvankelijk en nemen wij uw melding niet in behandeling. Wij toetsen uw melding aan de Algemene plaatselijke verordening. U ontvangt een schriftelijke reactie op uw melding.

 • Bewijs van in leven zijn (= attestatie de vita)

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. Dit bewijs kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.  Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de burgerlijke stand. U kunt het uittreksel online en op het gemeentekantoor aanvragen.  Uittreksel online aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. U kunt betalen via iDEAL of een creditcard (Visa of Mastercard). Na het online aanvragen wordt uw uittreksel binnen enkele werkdagen verstuurd naar het adres waar u volgens de basisregistratie personen staat ingeschreven. Wat kost een uittreksel? Een uittreksel kost € 15,70. Heeft u het uittreksel nodig voor een (Nederlands) pensioenfonds dan is het uittreksel gratis. Vraag in dat geval het uittreksel persoonlijk aan bij de balie in het gemeentekantoor en neem het schriftelijk verzoek van het pensioenfonds mee. Wilt u het uittreksel aanvragen bij de balie in het gemeentekantoor? Maak dan online aan afspraak. Afspraak maken. Heeft u een afspraak gemaakt om het uittreksel aan te vragen aan de balie van het gemeentekantoor? Neem dan de volgende documenten mee: Een geldig identiteitsbewijs. Voldoende geld. U moet uw uittreksel betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen. U kunt uw uittreksel, in de meeste gevallen, direct meenemen.

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Het college kan u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is. U kunt online een klacht indienen.  Klacht indienen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wat doen wij met uw klacht? Na het versturen van de klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat of wij de klacht wel of niet in behandeling nemen. Nemen wij uw klacht in behandeling? Dan krijgen u én de betrokken ambtenaar, over wie uw klacht gaat, 3 weken de tijd om op elkaars standpunt te reageren. U krijgt daarna de gelegenheid uw klacht in te trekken. Als u vasthoudt aan uw klacht, leggen wij uw klacht voor aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze functionaris beoordeelt de klacht en brengt advies uit aan het college. Uiterlijk 10 weken na ontvangst van uw klacht, neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. U krijgt de beslissing per post. Bent u het niet eens met het besluit van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u naar de Nationale ombudsman gaan. Meer informatie Nationale ombudsman Klachtenverordening

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bij hen komt werken. U kunt een VOG online aanvragen bij Justis als uw werkgever eHerkenning heeft. U ontvangt de VOG meestal binnen 4 weken per post van Justis. VOG aanvragen bij Justis VOG aanvragen bij de gemeente Als uw werkgever geen eHerkenning heeft of niet voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een VOG aanvragen bij de gemeente. VOG aanvragen bij de gemeente  Let op: u moet een scan meesturen van een ingevuld aanvraagformulier VOG. Wilt u de VOG niet online aanvragen? Vraag dan persoonlijk een VOG aan op het gemeentekantoor. Hiervoor moet u een afspraak maken. Neem een geldig identiteitsbewijs mee en een ingevuld aanvraagformulier VOG. Wat zijn de voorwaarden? De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bepaalt de screeningsautoriteit Justis of dit invloed heeft op uw nieuwe baan. Wat kost een VOG? VOG aanvragen bij Justis: € 33,85. VOG aanvragen bij de gemeente: € 41,35. Staat nu niet ingeschreven bij een Nederlandse gemeente?  Doe uw aanvraag rechtstreeks bij Justis. Wie kunnen een gratis VOG aanvragen? Vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken. Organisaties die in aanmerking willen komen voor de regeling voor een gratis VOG, kunnen zich aanmelden via www.gratisvog.nl. Bedrijven kunnen ook een VOG aanvragen Doe uw aanvraag rechtstreeks bij Justis. Meer weten? Lees dan de informatie op de website van Justis

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit heet een eerste inschrijving. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. Wat zijn de voorwaarden? Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven. U moet over de juiste documenten beschikken om in Nederland te mogen wonen. Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven. Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat laat de echtheid van een document zien. Wilt u zich inschrijven? Maak dan een afspraak. Afspraak maken Wat moet u meenemen? Een geldig identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt. Een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand. Een akte van geboorte als u geboren bent in het buitenland. Bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND. Als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht. Eventueel de volgende akten: een huwelijks- of een echtscheidingsakte; een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden); geboorteakten van de kinderen. Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

 • Briefadres

  Als u geen woonadres heeft kunt u bij ons een briefadres aanvragen. Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling. Met een briefadres bent u zonder woonadres toch bereikbaar voor de overheid.  Wat zijn de voorwaarden? De belangrijkste voorwaarden voor een briefadres zijn: U heeft een goede reden voor uw aanvraag. Het kan zijn dat u: (tijdelijk) geen woning heeft; schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk; in een gevangenis of psychiatrische inrichting verblijft; bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is. Het briefadres is in Nederland. Het briefadres is geen postbus. U heeft toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar. Wat zijn de kosten? Een briefadres aanvragen is gratis. Wilt u een briefadres aanvragen? Maak dan online een afspraak.  Afspraak maken Wat moet u meenemen bij uw aanvraag? Een schriftelijke uitleg, waarin u vertelt waarom u een briefadres nodig heeft. Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres. Een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner/eigenaar. Een geldig identiteitsbewijs van uzelf.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar Heerde? Of verhuist u binnen Heerde naar een ander adres? Geef uw nieuwe adres binnen 5 dagen na de verhuisdatum door of maximaal 4 weken ervoor. Wij schrijven u in op het nieuwe adres en zorgen voor uitschrijving op uw oude adres. Een verhuizing doorgeven is gratis. Verhuizing doorgeven Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wie kan een verhuizing doorgeven? Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent. Ouder, voogd of verzorger voor inwonende kinderen. Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als zij verhuizen naar hetzelfde adres. Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar als zij verhuizen naar hetzelfde adres. De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld. Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk is gemachtigd. Wilt u de verhuizing op het gemeentekantoor doorgeven? Maak dan online een afspraak. Afspraak maken Heeft u een afspraak gemaakt om de verhuizing aan de balie van het gemeentekantoor door te geven? Neem dan de volgende documenten mee: Een geldig identiteitsbewijs. Als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.