Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Bezwaar bestuurlijke boete overlast openbare ruimte

  U kunt bezwaar maken tegen een boete voor overlast in de openbare ruimte (bestuurlijke boete) als u het niet eens bent met de boete. Het bezwaar moet u indienen binnen 6 weken na de datum (dagtekening) van de boete.

 • Gymzalen en sporthallen huren

  Wilt u sporten of een activiteit organiseren dan kunt u een binnensportaccommodatie huren. De gemeente verhuurt sporthallen, gymzalen, turnhallen, vergaderruimtes en een toneelzaal.

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Heeft u persoonlijk belang bij het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Dat moet binnen 6 weken na verzending van het besluit. Dien het bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft, bijvoorbeeld de gemeenteraad, de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders.

 • Bezwaarschrift indienen Sociaal Domein

  De gemeente neemt besluiten over uw bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, Wmo ondersteuning, schuldhulpverlening of jeugdzaken. Heeft u een vraag over het besluit, bel dan met de medewerker die het besluit heeft genomen. De medewerker beantwoordt uw vragen en legt het besluit uit. Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift indienen kan tot 6 weken na verzending van het besluit.

 • Adresonderzoek

  Als u denkt dat er iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet woont, kunt u vragen om een adresonderzoek. Een adresonderzoek vraagt u online met DigiD aan. De gemeente bekijkt of de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) kloppen.