Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Gezamenlijk gezag

  Om juridische handelingen voor een minderjarige te kunnen verrichten, staat een minderjarig kind onder gezag. Het gezag ontstaat automatisch of op aanvraag.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u met een bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met ons besluit. Wij bekijken het besluit dan opnieuw. Hieronder staat hoe u bezwaar maakt en wat er daarna gebeurt. Wilt u meer weten? Bel dan de Administratie Bezwaarschriften: (038) 498 21 73.

 • Geregistreerd partnerschap

  Gefeliciteerd, u wilt een geregistreerd partnerschap aangaan! Op deze pagina leest u wat u daarvoor moet regelen. U moet bijvoorbeeld uw voorgenomen partnerschap aan ons doorgeven. En getuigen vragen. Op deze pagina vindt u ook informatie over de kosten.

 • Uittreksel geboorteakte

  Een uittreksel uit de geboorteakte is het schriftelijke bewijs van de geboorte van een persoon. Dit uittreksel kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar u geboren bent. Heeft u hem nodig voor gebruik in het buitenland? Dan kunt u een internationaal (meertalig) uittreksel aanvragen bij de gemeente. U kunt uw uittreksel aan de balie van het Stadskantoor aanvragen of het via DigiD aanvragen. In principe krijgt u het uittreksel per post toegestuurd.

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een verklaring omtrent het gedrag is een bewijs van goed gedrag. Meestal moet u hiervoor naar het Stadskantoor. Soms zet de organisatie die u vraagt om de VOG het aanvraagformulier digitaal voor u klaar.

 • Bewijs van in leven zijn

  Wordt uw pensioen uitgekeerd of uw verzekering uitbetaald? In veel gevallen moet u dan een ‘Bewijs van in leven zijn' of ‘Attestatie de Vita’ overleggen. Een Bewijs van in leven zijn kunt u digitaal aanvragen met DigD. Een Attestatie de Vita kunt u alleen in persoon aanvragen bij de publieksbalie.