Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Adresonderzoek

  Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet woont? Bijvoorbeeld een vroegere bewoner die zich niet heeft uitgeschreven? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te doen.  Kosten Geen. Meenemen een geldig identiteitsbewijs bewijs dat u de eigenaar of huurder bent van de woning eventueel gegevens van de betrokken persoon of personen Bijzonderheden Ontvangt u nog post voor de betrokkenen op uw adres? Stuur deze dan terug met de melding 'Vertrokken' Ook instanties die adresgegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) gebruiken kunnen om een onderzoek vragen.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen de gemeente naar een ander adres of komt u vanuit een andere gemeente in de gemeente Beuningen wonen? Geef uw verhuizing op tijd door. Doe dit maximaal 4 weken ervoor of uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum. Verhuist u van Beuningen naar een andere gemeente? Dan hoeft u zich alleen bij de nieuwe gemeente in te schrijven. Uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuisdatum of meldingsdatum is uw melding verwerkt. Wilt u weten of u al staat ingeschreven? Log in op www.mijn.overheid.nl en kijk of uw inschrijving is verwerkt. Let op! Schrijft u zich voor het eerst in in Nederland? Of gaat het om een herinschrijving? Neem dan contact op met de gemeente via 14 024. Meer informatie vindt u hier. Wilt u verhuizen naar een recreatiewoning? Neem dan contact op met de gemeente via 14 024. Verhuizing doorgeven  Kosten Geen. Voorwaarden De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven: Uzelf als u 16 jaar of ouder bent ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen tot 16 jaar echtgenoten / geregistreerde partners die op hetzelfde nieuwe adres gaan wonen voor elkaar ouders en hun meerderjarige kinderen die op hetzelfde adres gaan wonen voor elkaar een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld Meer informatie Wilt u uw verhuizing toch regelen op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Woont u in het buitenland en komt u in Nederland wonen? Schrijft u zich dan binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk in bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024. Emigreren op Rijksoverheid.nl

 • Echtscheiding

  Is uw huwelijk/geregistreerd partnerschap ontbonden/ of beëindigd? Dan moet de uitspraak van de rechtbank (beschikking) binnen 6 maanden bij de gemeente zijn waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat of notaris dit voor u. Kosten Geen. Voorwaarden Een echtscheiding vraagt u bij de rechtbank aan; het beëindigen van een geregistreerd partnerschap kan bij een notaris of advocaat. Uw advocaat of notaris stuurt de beschikking of overeenkomst naar de gemeente. De gemeente schrijft de beschikking /overeenkomst van de rechtbank/notaris in het register van de burgerlijke stand in. Daarna is uw huwelijk of partnerschap officieel ontbonden of beëindigd. Voorwaarde is dat er geen beroep tegen de beschikking meer mogelijk is en dat beide partijen de beschikking accepteren. U kunt de echtscheiding alleen laten inschrijven in de gemeente waar u bent getrouwd. Meer informatie Lees meer over scheiden

 • Briefadres

  Kunt u uw post niet ontvangen op het adres waar u verblijft? Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk in het buitenland woont, omdat u schipper bent of omdat u in een instelling verblijft? Dan kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente. Let op! Bij het online aanvragen van een briefadres moet u een aantal bijlagen toevoegen. Zorg dat u deze als pdf. bij de hand hebt. Het gaat om de volgende bijlagen: Het vragenformulier voor degene die een briefadres aanvraagt; Het toestemmingsformulier voor degene die toestemming geeft om zijn adres als briefadres te gebruiken. Briefadres aanvragen  Kosten Geen. Voorwaarden U kunt een briefadres aanvragen als u: geen vaste woon- of verblijfplaats heeft (de gemeente onderzoekt dit) of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit) korte tijd in het buitenland verblijft (maximaal 8 maanden) vaart op een schip met Nederland als thuishaven en daardoor minder dan 2 jaar in het buitenland verblijft verblijft in een opvanginstelling voor vrouwen of mannen zoals een blijf-van-mijn-lijf huis verblijft in een zorginstelling verblijft in een huis van bewaring  Valt u niet onder een van de genoemde categorieën? Ook dan kunt u een briefadres aanvragen als u  geen woonadres heeft. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een briefadres. U kunt een briefadres kiezen in heel Nederland. Het hoeft niet in de gemeente te zijn waar u woont. Het kan bijvoorbeeld het adres zijn van een familielid, vriend of kennis in een andere gemeente in Nederland. De bewoner van uw briefadres moet schriftelijk toestemming geven en moet ervoor zorgen dat u uw post krijgt. Uw briefadres moet een officieel adres zijn uit de Basisregistratie Personen (BRP). Meenemen Een schriftelijke uitleg waarom u een briefadres nodig heeft. Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres. Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres. Zorg dat u een veilige kopie maakt. Een (kopie van een) geldig paspoort of identiteitskaart (van u zelf) Meer informatie Wilt u het aanvragen van een briefadres toch regelen op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. U kunt de aanvraag voor een briefadres ook per post doen. Lees meer over een briefadres op Rijksoverheid.nl.