Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Briefadres

  Een briefadres is het adres van iemand met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft. U blijft zo schriftelijk bereikbaar voor de gemeente en andere overheidsinstanties.

 • Echtscheiding/einde geregistreerd partnerschap

  U kunt bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding indienen. Voor een echtscheiding is namelijk altijd een uitspraak van een rechter nodig. U moet hiervoor naar een advocaat.

 • Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

  Een attestatie de vita is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent.

 • Naamswijziging achternaam

  U wilt uw achternaam wijzigen? Dan is dit onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Uw achternaam (geslachtsnaam) wordt dan gewijzigd bij Koninklijk Besluit. Dienst Justis (afdeling van Ministerie van Veiligheid en Justitie) gaat hierover.

 • Bezwaar en beroep indienen

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Vaak kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente.

 • Naamgebruik

  U staat met uw eigen achternaam ingeschreven bij de gemeente. U kunt ervoor kiezen om een andere naam te gebruiken: als u gaat trouwen als u een geregistreerd partnerschap aangaat als u gaat scheiden

 • Naamswijziging voornaam

  U hebt bij uw geboorte een voornaam gekregen. Deze naam is in uw geboorteakte vastgelegd. Uw voornaam kunt u niet zomaar wijzigen. Toch kan er een belangrijke reden zijn waarom u uw voornaam wilt wijzigen. De rechter bepaalt of deze reden terecht is.

 • Verklaring omtrent het gedrag

  Voor sommige beroepen hebt u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Dit is een bewijs van goed gedrag. Dit bewijs is belangrijk voor het beroep dat u hebt of krijgt. U vraagt de VOG aan in de gemeente waar u woont.