Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Adresonderzoek.

  Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u direct online een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. U kunt een adresonderzoek ook intrekken.

 • Geboorteaangifte

  Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht. Heeft u net een kind gekregen dat in Nederland is geboren? Dan doet u aangifte bij de gemeente waar hij of zij is geboren.

 • Melding echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Is uw huwelijk door de rechter beëindigd? Meldt u dit dan bij de gemeente. Ook het einde van uw geregistreerd partnerschap, meldt u bij de gemeente. Uw geregistreerd partnerschap eindigt door een uitspraak van de rechter of een overeenkomst met uw partner. Pas als u uw echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap laat inschrijven in de burgerlijke stand, is het definitief.

 • Adoptie

  Bij adoptie wordt uw adoptiekind officieel familie van u. U neemt de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Om een kind uit Nederland of uit het buitenland te adopteren, moet u voldoen aan meerdere voorwaarden. Zo mag u niet de grootouder van het kind zijn en gelden er leeftijdseisen.

 • Naamskeuze kind

  Ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen, die van de moeder of die van de vader. De keuze kunt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte laten vastleggen. Dit doet u bij loket Burgerzaken van de gemeente. De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen. Dit is om de eenheid van de familienaam te behouden.

 • Afschrift burgerlijke stand

  Soms heeft u een afschrift uit de burgerlijke stand nodig. Dit is een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis, zoals een geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap of overlijden. De gemeente bewaart akten van deze gebeurtenissen. U kunt een afschrift van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Wanneer u bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte wilt aanvragen, doet u dit in de gemeente waarin u bent geboren.

 • Bezwaar en beroep

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet met een besluit eens bent. U heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Meestal kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u een bezwaarschrift indient, waarin u duidelijk opschrijft waarom u het niet met het besluit eens bent. De gemeente kijkt dan nog een keer naar het besluit en neemt een tweede besluit (beslissing op bezwaar). Bent u het ook niet eens met de beslissing op bezwaar? Dan kan u in beroep gaan bij de rechtbank.

 • Klacht over de gemeente

  Bent u ontevreden over de dienstverlening of over de handelswijze van de gemeente, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan online, telefonisch of schriftelijk.  Een klacht gaat bijvoorbeeld over: het te laat afhandelen van brieven of vragen het krijgen van te weinig of onjuiste informatie het gedrag van medewerkers of bestuurders

 • Geregistreerd partnerschap

  Gaat u niet trouwen, maar wilt u de relatie met uw partner wél officieel vastleggen? Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Een geregistreerd partnerschap is mogelijk zowel tussen een man en een vrouw als tussen twee mensen van gelijk geslacht.

 • Verhuizing naar Nederland

  Komt u vanuit het buitenland en blijft u het komende half jaar tenminste vier maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen vijf dagen ná aanvang van het verblijf laten inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Ook als u tijdelijk in Nederland verblijft of anderszins een relatie heeft met Nederland, kunt u zich inschrijven.