Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Adresonderzoek

  Als er iemand op een adres staat ingeschreven die er niet woont

 • In beroep gaan

  Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan.

 • Dood dier opruimen

  Kadavers van kleine huisdieren zoals hond, kat, konijn, hamster, vogels, enz. kunt u na overleg en tegen betaling brengen

 • Naamgebruik

  Na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap verandert uw achternaam niet. Wel kunt u de achternaam van uw partner gebruiken. Dit geldt voor beide partners.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Ouderlijk gezag en voogdij

  Minderjarigen staan onder gezag. Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt onder meer de beslissingen over verzorging en opvoeding. Ook mag die persoon het vermogen van het kind beheren en in naam van het kind rechtshandelingen verrichten, zoals een handtekening zetten en een gerechtelijke procedure voeren. Het kan om ouderlijk gezag of voogdij gaan.

 • Echtscheiding / Beëindiging geregistreerd partnerschap

  U kunt uw huwelijk laten ontbinden door een echtscheiding. Daar heeft u een advocaat voor nodig. Hij dient uw verzoek in bij de rechtbank. 

  U kunt een geregistreerd partnerschap via de rechtbank, een advocaat of notaris beëindigen of ontbinden. Welke manier u kiest, is afhankelijk van uw situatie.

 • Registratie levenloos geboren kind (BRP)

  Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie in de basis registratie personen (BRP) kan hun verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan. Registratie gebeurt door de gemeente waar de ouders wonen.

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Woont u in het buitenland en wilt u in Nederland gaan wonen? Dan moet u zich binnen vijf dagen na uw aankomst in Nederland inschrijven bij de gemeente. Voor een eerste inschrijving kunt u uitsluitend op afspraak bij de gemeente terecht. 

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Hoe werkt de basisregistratie personen (BRP)?

  De gegevens die in de BRP zijn geregistreerd worden gebruikt binnen de hele Nederlandse overheid. Elke gemeente verzamelt, registreert en onderhoudt de persoonsgegevens van zijn inwoners in de BRP. Daarin staan gegevens zoals naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Niemand kan rechtstreeks bij uw persoonsgegevens komen of daarin zoeken.

  Waarom een basisregistratie personen?

  De overheid kan niet goed functioneren zonder juiste en actuele gegevens over haar burgers. Zonder uw gegevens kan de gemeente geen reisdocument, rijbewijs, uittreksel of andere producten aan u verstrekken. Maar de betekenis van de BRP gaat veel verder. Ook andere organisaties zoals de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen zijn afhankelijk van de gegevens uit de BRP.

  Hoe zit het met de privacy?

  De overheid gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken van de overheid. De opslag en verzending van uw gegevens zijn daarbij ook nog eens goed beveiligd.

  Geheimhouding

  U kunt de gemeente vragen om uw gegevens aan bepaalde instanties niet te verstrekken, een soort van geheimhouding. In de BRP wordt dit verstrekkingsbeperking genoemd. Dit kunt u alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen aanvragen. In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heeft u dit gevraagd bij de gemeente. Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt. Bijvoorbeeld als een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.

  Juistheid

  Het is van groot belang dat de gegevens die over u in de BRP zijn opgenomen, juist en actueel zijn. Als u daaraan twijfelt, neemt u dan contact op met burgerzaken.