Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Aangifte van overlijden

  Als iemand is overleden, moet dat gemeld worden aan de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit.

 • Principeaanvraag vooroverleg Wabo

  Een principeaanvraag vooroverleg is een extra service om vooruitlopend op een aanvraag omgevingsvergunning de haalbaarheid van een bouwplan te laten beoordelen.

 • Voornaamwijziging

  Wilt u uw voornaam laten veranderen? Dan moet u hiervoor een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

 • Geregistreerd partnerschap (ontbinding)

  Net zoals een huwelijk door echtscheiding kan worden ontbonden, kan ook een geregistreerd partnerschap ontbonden of beƫindigd worden. Dit gebeurt met een convenant.

 • Bezwaar

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Beroep

  Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden.

 • Sportaccommodatieverhuur

  In alle wijken van de gemeente zijn diverse mogelijkheden om sportaccommodaties te huren zoals sportzalen, gymzalen en sportvelden.

 • Omzetten van geregistreerd partnerschap in een huwelijk

  Hebt u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk.

 • Geboorteaangifte

  Aangifte van uw geboren kind doet u binnen 3 dagen na de geboortedag in de gemeente waar uw kind is geboren.

 • Huisverbod

  De burgemeester kan iemand een huisverbod van 10 dagen opleggen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld.