Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Adresonderzoek

  Denkt u dat er te veel personen op uw adres staan ingeschreven? Bijvoorbeeld omdat u alleen woont, maar een belastingaanslag van de gemeente voor meer personen krijgt. Of omdat er nog post van de belastingdienst voor de oude bewoners van uw huis komt? Vraag ons om een adresonderzoek. Wij zoeken uit waar deze persoon wel woont. Na het onderzoek zullen we de persoon uitschrijven of op een nieuw adres inschrijven. We mogen u geen informatie over de ingeschreven persoon geven.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Als u tijdelijk iets op gemeentegrond of op een parkeerplaats wilt plaatsen heeft u een vergunning nodig. Kosten De kosten die u betaalt voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg bestaat uit twee onderdelen. Leges Aanvraag voorwerp op of aan de weg kost € 31,70. Precariobelasting Hoeveel precariobelasting u betaalt, hangt af van de grootte van het voorwerp en voor hoe lang het voorwerp geplaatst wordt. Voorbeelden Bouwwerkzaamheden Denkt u aan puin/afvalcontainers, (rol)steiger, een hekwerk of bouwmaterialen. Winkels Voor uitstallingen van winkels zijn nu nog geen regels vastgesteld. Het kan zijn dat u in de toekomst voor winkeluitstallingen een vergunning nodig heeft. Overig Wilt u een ander voorwerp op gemeentegrond plaatsen is ook daar vaak en vergunning nodig. Neem hiervoor contact op met het team “Apv/bijzondere wetten”. Aanvragen vergunning U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Dit gaat zo: Vergunning voorwerp aan de weg particulier (DigiD) Vergunning voorwerp aan de weg bedrijf (eHerkenning) Bij de hand houden: Een plattegrond tekening waarop u aangeeft waar u het voorwerp wilt plaatsten. Bezwaar en beroep Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.  

 • Verklaring trouwen in het buitenland

  Bent u van plan in het buitenland te gaan trouwen? Sommige landen zullen dan om toestemming van uw gemeente vragen. Vraag daarom bij de gemeente om een Verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring. Hierin staat dat u allebei nog niet getrouwd bent en dat u volgens de Nederlandse wet met elkaar mag trouwen. Weet u niet zeker of u een document nodig heeft? U kunt dit van tevoren navragen bij de ambassade van het land waar u wilt trouwen. Of vraag het bij de gemeente waar u gaat trouwen. De verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig.

 • Briefadres

  Heeft u geen woonadres, maar wilt u wel ingeschreven staan bij de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u schipper bent, dakloos bent, in een huis voor beschermd wonen verblijft of in de gevangenis zit? Of omdat u vanwege uw gezondheid in een instelling woont? Vraag een bekende of u zijn of haar adres mag gebruiken als briefadres. U kunt dan post ontvangen op dat adres. U staat niet ingeschreven als bewoner op het briefadres. De regels hiervoor zijn streng. Dus zorg dat u een goede uitleg kunt geven, waarom u het briefadres nodig heeft. De bewoner van het adres moet ervoor zorgen dat u uw post krijgt. U kunt ook een instelling opgeven als briefadres. Wij laten u weten welke instelling dat mag zijn. Voor ons is het handig, omdat we u dan post kunnen sturen.     

 • Basisregistratie: persoonsgegevens wijzigen

  Kloppen de gegevens over u in de basisregistratie personen (BRP) niet? U kunt ons vragen om dit te veranderen. Hoe weet u dat de gegevens verkeerd zijn? Bijvoorbeeld omdat wij u een brief sturen, waarin verkeerde gegevens staan. Maar het kan ook andersom. Bijvoorbeeld als u getrouwd bent in het buitenland. Dan weet de gemeente niet dat er iets veranderd is. U kunt uw gegevens eenvoudig bekijken op de website mijnoverheid.nlHier logt u in met uw DigiD. U moet de verandering kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met een geboorteakte of een ander officieel document.