Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Echtscheiding melden

  Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding, of door het overlijden van één van de echtelieden. De rechter spreekt een echtscheiding uit op verzoek van een van beiden of op gemeenschappelijk verzoek. Pas na de uitspraak van de rechter kan de gemeente de echtscheiding in het bevolkingsregister...

 • Grondgebruik

  In Weert is er op diverse locaties sprake van gebruik van gemeentegrond. Het meest bekende voorbeeld is dat inwoners/bedrijven gemeentegrond betrekken bij hun eigen perceel of particuliere tuin en het ook als zodanig inrichten. De gemeente Weert is gestart met het in beeld brengen van gemeentelijke...

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk wanneer sprake is van nalatigheid. De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Als dat het geval...

 • Naamskeuze, verklaring

  U moet de keuze voor de achternaam van uw kind voor de geboorte of bij de geboorteaangifte kenbaar maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een naamskeuze kenbaar maken kan alleen voor kinderen die formeel 2 ouders hebben. Meenemen Bij naamskeuze dienen beide ouders aanwezig te zijn. Omdat...

 • Vaderschap, ontkenning

  Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van het kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente. Dit kunt u doen als deze 2 punten van toepassing zijn: Uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind. U leefde vanaf de 306e dag voor...

 • Kadastrale informatie

  Wilt u eigendomsgegevens van een onroerend goed weten? Het kadaster houdt de openbare registers bij op grond waarvan men de rechtstoestand van een onroerende zaak (bouwkavel of pand) kan vaststellen. De kadastrale grenzen en nummers zijn aanduidingen die te gebruiken zijn voor de aanwijzing van een...

 • Basisregistratie personen (BRP), verzoek geheimhouding registratie

  De persoonsgegevens van iedereen die in de gemeente woont of woonde, staan in de basisregistratie personen (BRP). Hierin staan naast uw adresgegevens ook gegevens over bijvoorbeeld een huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Wanneer is geheimhouding mogelijk? U...

 • Basisregistratie personen (BRP), wijziging

  Wilt u uw persoonlijke gegevens in de Bevolkingsadministratie van de gemeente (BRP) aanpassen? Soms is dat mogelijk. Zo kan de gemeente op uw verzoek, na adoptie of geslachtswijziging, historische gegevens hierover verwijderen. Ook wanneer u merkt dat uw gegevens foutief staan geregistreerd in de...

 • Basisregistratie personen (BRP), verzoek informatie

  Naast uzelf kunnen ook anderen vragen om uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA). Te denken valt aan een gemeente of een andere instantie die een publieke taak uitvoert. Ook kunnen "derden" onder bepaalde voorwaarden verzoeken om uw persoonsgegevens. Een derden is...

 • Loterij, prijsvraag, bingo, organiseren

  Voor het organiseren van een kansspel zoals een loterij, een bingo of een prijsvraag heeft u een vergunning nodig, of moet u een melding doen. Het belangrijkste kenmerk van een kansspel is dat de deelnemer geen doorslaggevende invloed heeft op de uitslag. Kosten Voor het in behandeling nemen van een...