Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Adresonderzoek

  Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u direct online een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. U kunt een adresonderzoek ook intrekken.

 • Geboorteaangifte

  Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht. Heeft u net een kind gekregen dat in Nederland is geboren? Dan doet u aangifte bij de gemeente waar hij of zij is geboren.

 • Naamskeuze kind

  Ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen, die van de moeder of die van de vader. De keuze kunt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte laten vastleggen. Dit doet u bij loket Burgerzaken van de gemeente. De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen. Dit is om de eenheid van de familienaam te behouden.

 • Melding echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Is uw huwelijk door de rechter beëindigd? Meldt u dit dan bij de gemeente. Ook het einde van uw geregistreerd partnerschap, meldt u bij de gemeente. Uw geregistreerd partnerschap eindigt door een uitspraak van de rechter of een overeenkomst met uw partner. Pas als u uw echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap laat inschrijven in de burgerlijke stand, is het definitief.

 • Klacht over de gemeente

  Bent u ontevreden over de dienstverlening of over de handelswijze van de gemeente, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan online, telefonisch of schriftelijk.  Een klacht gaat bijvoorbeeld over: het te laat afhandelen van brieven of vragen het krijgen van te weinig of onjuiste informatie het gedrag van medewerkers of bestuurders

 • Verhuizing naar Nederland

  Komt u vanuit het buitenland en blijft u het komende half jaar tenminste vier maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen vijf dagen ná aanvang van het verblijf laten inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Ook als u tijdelijk in Nederland verblijft of anderszins een relatie heeft met Nederland, kunt u zich inschrijven.

 • Adoptie

  Bij adoptie wordt uw adoptiekind officieel familie van u. U neemt de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Om een kind uit Nederland of uit het buitenland te adopteren, moet u voldoen aan meerdere voorwaarden. Zo mag u niet de grootouder van het kind zijn en gelden er leeftijdseisen.

 • Geregistreerd partnerschap

  Gaat u niet trouwen, maar wilt u de relatie met uw partner wél officieel vastleggen? Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Een geregistreerd partnerschap is mogelijk zowel tussen een man en een vrouw als tussen twee mensen van gelijk geslacht.

 • Bezwaar en beroep

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet met een besluit eens bent. U heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Meestal kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u een bezwaarschrift indient, waarin u duidelijk opschrijft waarom u het niet met het besluit eens bent. De gemeente kijkt dan nog een keer naar het besluit en neemt een tweede besluit (beslissing op bezwaar). Bent u het ook niet eens met de beslissing op bezwaar? Dan kan u in beroep gaan bij de rechtbank.

 • Naamgebruik

  Bent u getrouwd (geweest) of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan kunt u er voor kiezen om de achternaam van uw partner te gebruiken. Dit heet naamgebruik. U kunt kiezen hoe overheidsinstellingen u voortaan moeten aanschrijven: Alleen met uw eigen naam; Alleen met de naam van uw partner; Met uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner; Met de naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam. Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen krijgen deze gegevens van de gemeente door. Instanties zoals banken en verzekeringsmaatschappijen moet u zelf informeren. Op officiƫle documenten als paspoort of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam, ook al heeft u een ander naamgebruik gekozen. U kunt wel de achternaam van uw partner op deze documenten laten vermelden.